Uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca

Ak v škole/školskom zariadení nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca (PZ) alebo začínajúceho odborného zamestnanca (OZ) podľa § 31 ods. 3 alebo ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), o uvádzanie začínajúceho PZ alebo začínajúceho OZ podľa § 31 ods. 5 zákona môže riaditeľ školy/školského zariadenia požiadať organizáciu zriadenú ministerstvom školstva.

Metodicko-pedagogické centrum zabezpečuje uvádzanie začínajúceho PZ na základe žiadosti o uvádzanie TU. Riaditeľ školy/školského zariadenia vyplnenú a potvrdenú žiadosť zašle na adresu generálneho riaditeľstva Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.

Prílohy: