Úspešné krajské kolo dejepisnej olympiády

Krajská komisia dejepisnej olympiády, regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove a Súkromná obchodná akadémia v Prešove zorganizovali 22. marca 2018 už 10. ročník krajského kola dejepisnej olympiády pre stredné školy.

Súťažili najlepší študenti – „historici“ z viacerých gymnázií z Popradu, Levoče, Prešova, Starej Ľubovne, Bardejova, Lipian a Medzilaboriec. Prvou časťou olympiády bol náročný test, po ktorom nasledovala obhajoba prác z regionálnych dejín (kategória A), resp. prác venovaných roku 1918 (kategória B).

Odborná komisia mala náročnú úlohu, pretože úroveň mnohých prác dosahovala vysokoškolské kvality.. Pozitívom je, že práce odhaľujú nepoznané udalosti a osobnosti a prispievajú k poznaniu histórie kraja a Slovenska.

Z každej kategórie postúpili dvaja najlepší účastníci do celoštátneho kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach 2. – 4. mája 2018.