Ukončené vzdelávanie - zoznam absolventov

Zobrazujem 1 - 122 z 122 skupín
Vyberte kategóriu vzdelávacích programov, ktoré chcete vyhľadať.

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy

Vzdelávacia skupina: TNA06_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Janka Cabajová -
2. Bc. Jozef Dipčár -
3. Bc. Marek Jurč -
4. Bc. Viliam Kleman -
5. Bc. Jozef Kumičík -
6. Mgr. Stanislava Lalková -
7. Bc. Ivan Muráň -
8. Oľga Oravcová -
9. Bc. Daniel Paňák -
10. Bc. Martin Paukovič -
11. Bc. Ivan Pročka -
12. Bc. Zuzana Sliacka -
13. Zuzana Vančová -
14. Bc. Pavol Vokel -
15. Jozef Weis -
Vzdelávacia skupina: POA12_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Martina Brindová -
2. Miriam Bujačková -
3. Mgr. Marta Bujňáková -
4. Ing. Margita Čížiková -
5. Mgr. Pavol Dziak -
6. Ing. Katarína Forgáčová -
7. Adriana Hlubeňová -
8. Bc. Mária Horovská -
9. Ing. Michaela Jurdiková -
10. Ing. Jana Kasincová -
11. Mgr. Dana Koľová Dvorská -
12. Bc. Iveta Krajňáková -
13. Mgr. Janka Krendželáková -
14. Bc. Erika Križalkovičová -
15. Jozef Kupec -
16. Mgr. Eva Mikulová -
17. Katarína Rothmajerová -
18. Bc. Stanislava Šulterová -
19. Bc. František Verešpej -
20. Bc. Katarína Vojtková -
Vzdelávacia skupina: BBA03_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Ružena Bocková -
2. Bc. Martin Čerstvík -
3. Bc. Ľubica Chovancová -
4. Bc. Jana Fronková -
5. Bc. Andrea Hroncová -
6. Ing. Ivana Kalinová -
7. Helena Kardošová -
8. Bc. Jana Kozemčáková -
9. Bc. Marek Makóni -
10. Mgr. Anna Maruškinová -
11. Bc. Ondrej Mojzeš -
12. Mgr. Jozef Novák -
13. Mgr. Janka Smolková -
14. Mgr. Mária Trúchla -
15. Mgr. Katarína Vykoukalová -
Vzdelávacia skupina: POA13_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Peter Bernáth -
2. Mgr. Adriana Bodnárová -
3. Bc. Slavomír Brutovský -
4. Ľuboš Edelmüller -
5. Bc. Elena Ferenčáková -
6. Mgr. Katarína Frištyková -
7. Bc. Jana Ivanová -
8. Juraj Jurgovian -
9. Jaroslav Jurgovian -
10. Michal Kešeľák -
11. ThDr. Mgr. Miroslav Kilian -
12. Bc. Zdenka Kiseľová -
13. Bc. Kvetoslava Krausová -
14. Bc. Monika Müllerová -
15. Mgr. Zuzana Opremčáková -
16. Adriana Oravcová -
17. Lucia Pálfyová -
18. Elena Podracká -
19. Bc. Zuzana Šoltésová -
20. RNDr. Valéria Timkovičová -
21. Bc. Martina Turčáková -

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľa

Vzdelávacia skupina: KEA09_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Miroslava Balušeskulová -
2. Mgr. Zuzana Baronová -
3. Lívia Bašková -
4. Katarína Brúgóšová -
5. Mgr. Natália Dostovalová, CSc. -
6. RNDr. Jana Drábiková -
7. Mgr. Jana Hodorovská -
8. Hilda Homolyová -
9. Bc. Ivana Horníková -
10. Mgr. Michal Hreňo -
11. Zita Jančiarová -
12. Bc. Viera Kačmáryová -
13. Mgr. Valentína Kamenická -
14. Bc. Iveta Kiššová -
15. Bc. Oľga Krausová -
16. Mgr. Monika Krivdová -
17. Mgr. Michaela Kučerová -
18. Mgr. Milan Kundľa -
19. Katarína Leskovská -
20. Mgr. Lucia Lyková -
21. Kristína Mašleníková -
22. Helena Mathéová -
23. Mgr. Tímea Nagyová -
24. Mgr. Berta Nováková -
25. Helena Palčová -
26. Anna Šemorádiková -
27. Andrea Tilková -
28. Bc. Zdenko Weiss -
Vzdelávacia skupina: BAS05_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Zuzana Bacúriková -
2. Marcela Bertóková -
3. Mgr. Jana Charvátová -
4. Mgr. Irena Daliman -
5. Erika Dinušová -
6. Mgr. Danka Homolíková -
7. Mgr. Ivana Jakubcová -
8. Bc. Gabriela Juhásová -
9. Mgr. Jana Kardosová -
10. Zuzana Koch -
11. Ľubica Kontárová -
12. Bc. Elena Marková -
13. Mgr. Anna Martišovičová -
14. Richard Moravčík -
15. Mgr. Jana Oráčová -
16. Andrea Palkovičová -
17. Mgr. Nikola Pavlisková -
18. Bc. Tatiana Pavlová -
19. Mgr. Denisa Roštárová -
20. Bc. Miriam Sameková -
21. Bc. Alžbeta Šimuneková -
22. Mgr. Dana Špaldová -
23. Ľubica Szudorová -
24. Mgr. Eva Vančová -
25. Marta Vicianová -
26. Veronika Žáčková -
27. Mgr. Martina Žáková Anotácia

Komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese. Efektívna komunikácia.

Vplyv komunikácie na socializáciu žiaka v školskom internáte.

Stratégie výchovno-vzdelávacích činností - aktivizujúce metódy, dramatizácia a hranie rolí.

Metódy dramatizácie a hrania rolí na rozvíjanie efektívnej komunikácie.

Realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti s využitím dramatizácie a hrania rolí.

Vyhodnotenie realizovaných aktivít v školskom internáte.

Vzdelávacia skupina: BAS06_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ľubica Aľušiková -
2. Mgr. Ivana Dafčíková -
3. Mgr. Blažena Ďurďovičová -
4. Mgr. Mgr. Peter Goga -
5. Mgr. Dana Gregorová -
6. Simona Helienková -
7. Miroslava Hitková -
8. Jaroslava Kecerová -
9. Zuzana Koch -
10. Mgr. Martina Kukučková -
11. Mgr. Martin Lovíšek -
12. Mgr. Iveta Meluchová -
13. Mgr. Iveta Ondrovičová -
14. Zuzana Ondrušková -
15. Bc. Monika Prokopová -
16. Bc. Eva Resutíková -
17. Katarína Šikulová -
18. Mgr. Peter Valášek -
19. Bc. Silvia Zatkalíková -
Vzdelávacia skupina: KEA10_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Stanislava Cingeľová Anotácia

Kategória PZ : vychovávateľ

Kateg.stupeň :samostatný pedagogický zamestnanec

2. Bc. Adriana Forraiová -
3. Mgr. Daniela Garneková -
4. Adriana Géciová -
5. Bc. Barbora Glabová -
6. Bc. Jarmila Goliašová -
7. Bc. Andrea Greššová -
8. Mgr. Silvia Jurčiová -
9. Ing. Jarmila Krbaťová -
10. Mgr. Alžbeta Lipnická -
11. Bc. Janette Macková -
12. Bc. Ján Matiaš -
13. Mgr. Agnesa Nežníková -
14. Erika Nodžáková -
15. Bc. Daniela Pančóová -
16. Bc. Jana Petričová -
17. Mgr. Erika Samborová -
18. Mgr. Viktória Sasáková -
19. Ing. Jana Šimčáková, PhD. -
20. Mgr. Gabriela Szczureková -
21. Mgr. Renáta Takáčová -
22. Milena Varholová -
23. Bc. Renáta Zambová -
Vzdelávacia skupina: BBA10_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Monika Balázsová -
2. Mgr. Mária Bokrošová -
3. Miroslava Černáková -
4. Mgr. Zuzana Drexlerová -
5. Mgr. Lucia Egedová -
6. Mária Frajkova -
7. Mgr. Vojtech Galo -
8. Lýdia Harachová -
9. Erika Jakubíková -
10. Anna Kalamárová -
11. Renáta Krištofová -
12. Ivana Kulišiaková -
13. Zuzana Malová -
14. Mgr. Oľga Martinková -
15. Gabriela Šimoniková -
16. Mgr. Sylvia Tešlárová-Hanzová -
17. Mgr. Dana Valentová -
18. Jarmila Žirková -
Vzdelávacia skupina: TNA06_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Lýdia Asani -
2. Mgr. Katarína Bučková -
3. Mgr. Aneta Ciblíková -
4. Mgr. Marcela Divinská -
5. Mgr. Beáta Dobiášová -
6. Mgr. Danka Fialová -
7. Mgr. Lucia Gališová -
8. Yveta Hlavienková -
9. Bc. Anna Horňáková -
10. Ing. Mária Jamrichová -
11. Mgr. Linda Jamrišková -
12. Ing. Milan Karkoška -
13. Mgr. Michaela Kaššovicová -
14. Mgr. Gabriela Koprivová -
15. Bc. Daniela Kvietková -
16. Mgr. Lenka Le -
17. Mgr. Rastislav Pagáč -
18. Bc. Zuzana Škvrndová -
19. Mgr. Mária Sochová -
20. Jana Špániková -
21. Mgr. Ľubomíra Šupalová Martišová -
22. Tatiana Zichová -
Vzdelávacia skupina: BAS07_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Eleonóra Andová -
2. Mgr. Jana Baková -
3. Mgr. Marcela Beličková -
4. PaedDr. Jaroslav Belko -
5. Miriam Blahá -
6. Mgr. Ingrid Duláková -
7. Martina Gašparovičová -
8. Oľga Haršányiová -
9. Mgr. Peter Jančiga -
10. Pavol Koporec -
11. Mgr. Katarína Korčeková -
12. Bc. Lukáš Krchnák -
13. Bc. Blanka Pepuchová -
14. Oľga Porubčanová -
15. Jarmila Rusnáková -
16. Dana Serbaková -
17. Mgr. Patrícia Steberlová -
18. Zuzana Szabóová -
19. Kristína Tomastová -
20. Mgr. Matúš Tomík -
21. Mgr. Adriana Vajs Benianová -
22. Mgr. Bc. Sidónia Vöröšová -
23. Žofia Zsoldosová -
Vzdelávacia skupina: KNA01_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Alica Bajnok -
2. Bc. Eva Csomorová -
3. Bc. Zuzana Domanová -
4. Mgr. Anikó Fabianová -
5. Aneta Hradilová -
6. Bc. Ildiko Ipolyiová -
7. Ildiko Keszegová, BA (Hons) -
8. Bc. Gabriella Kiss -
9. Erika Kissová -
10. Bc. Ildiko Konczerová -
11. Mgr. Adela Makkiová -
12. Bc. Enikö Mátyus Szépe -
13. Csilla Mizsériová -
14. Katarína Ondičová -
15. Marta Sipos -
16. Emese Sziráczki -
17. Mgr. Viviana Tóthová -
Vzdelávacia skupina: POA01_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Renáta Baltová -
2. Bc. Janka Dujčáková -
3. Elena Hriblanová -
4. Mgr. Viera Hrižová -
5. Mgr. Alžbeta Imrichová -
6. Jana Janigová -
7. Denisa Kendiová -
8. Eva Királyová -
9. Bc. Monika Knapová -
10. Danka Kostelníková -
11. Anita Kresztyánková -
12. Mgr. Ľubica Millá -
13. Daniela Pendráková -
14. Bc. Magdaléna Rakociová -
15. Renáta Savčáková -
16. Mgr. Judita Šimonovičová -
17. Darina Šotíková -
18. Iveta Szegedyová -
19. Mária Szerdiová -
20. Mgr. Mária Trávniková -
21. Ivana Tupyová -
22. Ľubomíra Vasilenková -

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov základnej umeleckej školy

Vzdelávacia skupina: ZAA08_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Monika Bagínová, DiS. art. -
2. Anežka Balušinská -
3. Mgr. Vladimír Báthory -
4. Mgr. Svetlana Beťková -
5. Zuzana Fernezová, DiS. art. -
6. Ján Halač, DiS. art. -
7. Elena Halačová, DiS. art. -
8. Mgr. Zuzana Jakušovská -
9. Mgr. Diana Mederiová -
10. Mgr. Miroslava Országhová -
11. PaedDr. Jarmila Papová, DiS. art. -
12. Mgr. Katarína Tuhárska, DiS. art. -
13. Veronika Vargová, DiS. art. -
14. PaedDr. Magdaléna Vondrová -
15. Mgr. art. Juraj Vrobel -
Vzdelávacia skupina: BAS02_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Monika Gyöpösová, DiS. art. -
Vzdelávacia skupina: POA04_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Ján BAK, DiS. art. -
2. Ing. Edita Barančiková Anotácia

Vo svojej práci sa chcem zamerať na vytvorenie štruktúry vyučovacej hodiny voliteľného predmetu - stepový tanec. Táto štruktúra bude nápomocná pri budovaní stavby vyučovacej hodiny.  Kľúčové slová - školský vzdelávací program pre ZUŠ, voliteľný predmet, stepový tanec, základná terminológia, rytmické cvičenia. Práca bude výsledkom niekoľkoročných skúseností  výučby tohto tanečného štýlu. Nakoľko neexistuje metodika v slovenskom jazyku prispôsobená potrebám ZUŠ, dopomôže prípadne aj iných učiteľom, ktorí by sa chceli tomuto štýlu venovať v svojej škole.

3. Jana BILANIČOVÁ, DiS. art. -
4. Andrea Bódyová, DiS. art. -
5. Bc. Sofia BORZOVÁ, DiS. art. -
6. Sylvia Bučková, DiS. art. -
7. Ing. Katarína Cepková Martináková, DiS. art. -
8. Ján Csízi, DiS. art. -
9. Dagmar Čurová, DiS. art. -
10. Mgr. Martina Dikantová -
11. Denisa Feketeová -
12. Mgr. Erika Frankovičová Anotácia

Aplikácia základov hrnčiarstva do učebných osnov výtvarnej výchovy ZUŠ

13. Mgr. art. Pavol FRIŠTYK, DiS. art. -
14. Bc. Eva Fuchsová, DiS. art. -
15. Martin Glonek, DiS. art. -
16. Mgr. Štefan Híves Anotácia

Technika a intonácia v hre na zobcovej flaute, ich dôležitosť vo výučbe žiakov.

Jednotlivé fázy hry a kľúčové časti procesu. Vychádzame pritom z vlastných praktických skúseností a z metodiky prezentovanej v teoretickej časti.

Uvedené praktické poznatky môžu slúžiť pri výučbe hry na zobcovej flaute a podporiť pedagógov.

V závere zhrnieme kľúčové zistenia.

17. Ľubica Hodovancová -
18. Mária Juskaničová, DiS. art. -
19. Mgr. Lenka Michaliková, DiS. art. -
20. Mgr. art. Vendelína Michna, DiS. art. -
21. Bc. Alena Niklasová, DiS. art. Anotácia

Zaradenie textilnej techniky plstenia do školského vzdelávacieho programu výtvarného odboru ZUŠ.

 

22. Mgr. Viktória Norko Marková, DiS. art. -
23. Liana Prítoková, DiS. art. -
24. Mgr. Zuzana PULŠČÁKOVÁ, DiS. art. -
25. Mgr. Mária Repková, DiS. art. -
26. Mgr. Katarína Rondziková, DiS. art. -
27. Mgr. Mário Sedlák -
28. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. Anotácia

Cieľom atestačnej práce je uplatniť metódy a postupy pre uplatnenie improvizácie vo výučbe hry na elektrickej gitare v druhej časti prvého stupňa vzdelávania v podmienkach základnej umeleckej školy. Zámerom výučby hry na elektrickej gitare je oboznámiť žiakov s technikami hry,  optimalizovať systém metód cvičenia, využitie nástroja v sólovej a súborovej interpretácii hudby. Žánrová rozmanitosť súčasnej  modernej hudby vyžaduje pevné základy nielen v praktickej časti výučby, ale aj teoretickej, bez ktorej sa ťažšie dosahujú dobré výsledky. Žiak získava zručnosti v hre na elektrickú gitaru pravidelným cvičením, spoluprácou s vyučujúcim a vedomostí z hudobnej náuky, diatoniky, chromatiky, hudobných foriem. Najobľúbenejšou súčasťou výučby hry na elektrickej gitare je improvizácia,  ktorá mimo uvádzaných poznatkov a vedomostí vyžaduje poznatky aj o modálnych stupniciach a harmonickom priebehu skladieb.

Prvá atestačná práca upriamuje pozornosť na metodické postupy zvládnutia hry na elektrickej gitare v podmienkach základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ) so žiakmi v študijnom odbore hudba - hra na elektrickej gitare v 1. - 4. ročníku 2. časti základného vzdelávacieho štúdia. Výber témy je determinovaný osobným záujmom o tému a viacročnou pedagogickou praxou na ZUŠ a v súčasnosti na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Po dobu pôsobenia pedagogickej praxe denne narážame na problém metodického postupu, ako najlepšie postupovať pri nácviku technických cvičení vzhľadom na manuálne, technické a fyzické dispozície daného žiaka. Túto problematiku sa pokúšame doplniť k učebným osnovám Petra Stolárika spolu s postupmi v oblasti hry na elektrickej gitare.

29. Mgr. Vojtech Tóth -
30. Mgr. Andrea Tóthová -
31. Bc. Vladimír Varga -
32. Danica Verčimáková, DiS. art. -
33. Ing. Jana Wiczmándyová -
Vzdelávacia skupina: ZAA09_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Michaela Adlerová, DiS. art. -
2. Jana Becherová, DiS. art. -
3. Mgr. Anna Borošová -
4. Mgr. Martina Chudá -
5. Vladimír Darmovzal, DiS. art. -
6. Mgr. Vladimír Ďatelinka -
7. Mgr. art. Peter Fillo -
8. Bc. Soňa Grešnerová, DiS. art. -
9. Mgr. Lucia Konfalová -
10. Alexandra Kubíčková, DiS. art. -
11. Marián Marček, DiS. art. -
12. Mgr. Zsuzsanna Moncz -
13. Bc. Martin Peták, DiS. art. -
14. Mgr. Peter Piatko -
15. Eva Semanová, DiS. art. -
16. Mgr. art. Lucia Špacírová -
17. Mgr. Andrej Staňo, DiS. art. -
18. Barbora Stjepanovičová, DiS. art. -
19. Mgr. art. Ján Šufliarský, DiS. art. -
20. Jakub Vida, DiS. art. -
21. Martin Vida, DiS. art. -
Vzdelávacia skupina: ZAA10_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Milan Barta, DiS. art. -
2. Eva Dražová, DiS. art. -
3. Mgr. Peter Gonda, DiS. art. -
4. Mgr. Lenka Gondová, DiS. art. -
5. Vanda Granecová, DiS. art. -
6. Patrícia Horváthová, DiS. art. -
7. Anton Jurík, DiS. art. -
8. Jana Kočnerová, DiS. art. -
9. Boris Korec, DiS. art. -
10. Bc. Alžbeta Mayerová, DiS. art. -
11. Mgr. Nina Melišková -
12. Ida Nikmonová, DiS. art. -
13. Katarína Ondovčinová -
14. Jana Pánisová, DiS. art. -
15. Tatiana Peciarová, DiS. art. -
16. Viera Pozsonyiová, DiS. art. -
17. Branislav Stanko, DiS. art. -
Vzdelávacia skupina: POA05_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Lívia Baselidesová, DiS. art. -
2. Antónia Bendíková, DiS. art. -
3. Mgr. Iveta Brejčáková -
4. Marián Bukovský, DiS. art. -
5. Mgr. Veronika Buranovská, DiS. art. -
6. Miroslava Čenščáková, DiS. art. -
7. Mgr. Lucia Gáborová, DiS. art. -
8. Mgr. Ivana Gregová, DiS. art. -
9. Marek Kacvinský, DiS. art. -
10. Mgr. Veronika Károlyiová -
11. Mgr. Peter Kováčik, DiS. art. -
12. Mgr. art. Tomáš Kvasnica -
13. Mgr. Lukáš Mihalik -
14. Bc. Dana Onušková, DiS. art. -
15. Bc. Emília Papačová, DiS. art. -
16. Bc. Peter Petrovcik -
17. Mgr. Marek Pšak -
18. Bc. Miroslava Regendová, DiS. art. -
19. Bc. Iveta Rusnáková, DiS. art. -
20. Amália Semanová, DiS. art. -
21. Marianna Sluková -
22. Bc. Dominika Sokolská, DiS. art. -

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Vzdelávacia skupina: TTA05_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Lívia Benediková -
2. Mgr. Jaroslava Čiriková -
3. Slavomíra Dominová -
4. Renáta Drobná -
5. Bc. Katarína Fedorová -
6. Mgr. Daša Gergelyová -
7. Andrea Hasillová, DiS. -
8. Katarína Horváthová -
9. Ing. Marianna Jenčová -
10. Elena Kešjarová -
11. Lýdia Kiripolská -
12. Eva Kissová -
13. Denisa Konya -
14. Blanka Kováčová -
15. Marianna Kuglerová -
16. Denisa Langová -
17. Mgr. Silvia Masárová -
18. Ing. Michaela Mikušová, PhD. -
19. Janka Mináriková -
20. Michaela Pašeková -
21. Natália Rábarová -
22. Bc. Iveta Tomašovičová -
23. Bc. Alžbeta Urbanová -
24. Lucia Višňovská -
Vzdelávacia skupina: BAS07_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Monika Čadková -
2. PhDr. Ingrid Charvátová -
3. Ivana Galandáková -
4. Zuzana Hirnerová -
5. Bc. Jana Klundová -
6. Bc. Petra Kováčová -
7. Mgr. Michala Kovárová -
8. Zuzana Liberčanová -
9. Paulína Lužová -
10. Bc. Monika Milová -
11. Mgr. Dagmara Nagyová -
12. Mgr. Jana Strapcová -
13. Ľubica Tenczerová -
14. Mgr. Eva Vaščáková -
Vzdelávacia skupina: POA06_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Jana Bujňáková -
2. Eva Draganovská -
3. Mgr. Miroslava Gállová -
4. Zdenka Ivanková -
5. Bc. Beata Jančíková -
6. Mgr. Zuzana Janigová -
7. Zdenka Jankurová -
8. Mgr. Slavomíra Karabinošová -
9. Eva Kuchtová -
10. Eva Lizáková -
11. Mgr. Magdaléna Michálková -
12. Mgr. Silvia Paľková -
13. Emília Poklembová -
14. Bc. Miriama Rinďová -
15. Beáta Sabová -
16. Anna Suchaničová -
17. Mgr. Daniela Tallová -
18. Mgr. Martina Timčáková -
19. Mgr. Kristína Tomášová -
20. Bc. Mária Tomčová -
21. Bc. Simona Vandrašková -
22. Mgr. Gabriela Vozárová -
Vzdelávacia skupina: BBA12_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Michaela Beličková -
2. Bc. Martina Csanková, DiS. -
3. Mgr. Veronika Figurová -
4. Mgr. Marta Gatialová -
5. Mgr. Monika Geffertová -
6. Terézia Harachová -
7. Martina Honesová -
8. Fatima Hrubíková -
9. Zdenka Huťková -
10. Mgr. Júlia Kacová -
11. Mgr. Monika Kováčová -
12. Mgr. Miroslava Križanová -
13. Zdenka Kvačkajová -
14. Mgr. Soňa Lomnická -
15. Ing. Erika Luermanová -
16. Mgr. Monika Martinková -
17. Mgr. Mária Medveďová -
18. Mgr. Petra Meňušová -
19. Mgr. Miroslava Miklová -
20. Beata Mikulášová -
21. Anna Mikundová -
22. Dominika Pagáčová -
23. Lívia Smyková -
24. Iveta Snopková -
25. Renata Uhrínová -
26. Mgr. Janka Vengerová -
Vzdelávacia skupina: ZAA12_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Zuzana Adamčíková -
2. Bc. Anna Badíková -
3. Jana Bučanyová -
4. Mgr. Veronika Dučová -
5. Bc. Alena Gloserová -
6. Bc. Alexandra Grigliaková -
7. Anna Hájeková -
8. Júlia Hájková -
9. Veronika Kačenková -
10. Mária Kalamenová -
11. Zuzana Karasová -
12. Jana Kováčová -
13. Erika Krunková -
14. Mgr. Mária Kvietková -
15. Eva Lóšková -
16. Jana Mizeráková -
17. Katarína Neuschlová -
18. Mgr. Martina Ondrlová -
19. Bc. Alžbeta Orthová -
20. Bc. Monika Podhorová -
21. Bc. Ľubica Rusová -
22. Monika Sekaninová -
23. Karin Štefúnová -
24. Mgr. Jana Števeková -
25. Zuzana Šujanská Melišová -
26. Jana Turanová -
27. Mgr. Ingrid Volfová -
28. Lívia Weisová -
29. Anna Zacharová -
Vzdelávacia skupina: NRA12_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Jana Bírová -
2. Soňa Chovancová -
3. Zuzana Čonková -
4. Martina Danielová -
5. Mgr. Eliška Gejgušová -
6. Mgr. Mária Godárová -
7. Zlatica Hladíková -
8. Mgr. Katarína Hlaváčiková -
9. Beata Horváthová -
10. Beata Ivančová -
11. Mgr. Stanislava Jablonková -
12. Eva Machová -
13. Mgr. Andrea Mádelová -
14. Mgr. Elena Masárová -
15. Erika Molnárová -
16. Mgr. Zuzana Mošaťová -
17. Bc. Jana Obertová -
18. Miriama Okšová -
19. Iveta Ovčíková -
20. Bc. Natália Prokypčáková -
21. Mgr. Lucia Súkeníková, DiS. -
22. Bc. Zuzana Tóthová -
23. Mgr. Adriana Valentová -
24. Mgr. Renáta Zacharová -
Vzdelávacia skupina: KEA09_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Dominika Basalová -
2. Bc. Michaela Ďurková -
3. Mgr. Andrea Fedorová -
4. Mgr. Monika Frišničová -
5. Mgr. Anna Gaľová -
6. Bc. Zuzana Guľová -
7. Simona Horňáková -
8. Zuzana Hospodárová -
9. Iveta Hrabkovská -
10. Vladimíra Huštatyová -
11. Mgr. Martina Ivancová -
12. Silvia Jesenská -
13. Bc. Veronika Kriho -
14. Mgr. Simona Kristofová -
15. Gabriela Langová -
16. Mgr. Štefánia Lučková -
17. Jana Lukášová -
18. Mgr. Zuzana Pampuriková -
19. Mgr. Slavka Poláková -
20. Jana Proschingerová -
21. Mgr. Ľuba Rybárová -
22. Dagmar Šedivá -
23. Mgr. Júlia Sivá -
24. Slavomíra Spišáková -
25. Martina Štefková, DiS. Anotácia

  podkategória ped. zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

26. Mgr. Ildiko Tóthová -
27. Beata Váhovská -
28. Bc. Irena Vargová -
Vzdelávacia skupina: KNA02_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ildiko Androvicsová -
2. Veronika Benefiová -
3. Anna Bereczová -
4. Mgr. Nikoleta Borková -
5. Bc. Mária Brédová -
6. Mgr. Rozália Csalava Tóthová -
7. Mgr. Adél Csicsayová -
8. Bc. Agnes Fördös -
9. Adriana Gazdagová -
10. Bc. Katarína Gyurkovicsová -
11. Iveta Horváth -
12. Zita Kanásová -
13. Ildiko Kiss -
14. Bc. Denisa Kucsora -
15. Mgr. Nikoleta Lovásová -
16. Mgr. Tímea Markovics -
17. Andrea Mészárosová -
18. Kinga Papp -
19. Mgr. Viktória Petrík -
20. Mgr. Emília Šándorová -
21. Bc. Mária Škerlecová -
22. Mgr. Andrea Uherová -
23. Mgr. Edina Vass -
24. Bc. Jana Világosová, DiS. -
Vzdelávacia skupina: POA07_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Daniela Barľáková -
2. Mgr. Iveta Bucsková -
3. Gabriela Dančová -
4. Mgr. Jana Dolná -
5. Mgr. Jana Durkáčová -
6. Mgr. Magdaléna Fedorová -
7. Katarína Galmišová -
8. Mgr. Sláva Hlavinková -
9. Mgr. Stanislava Hudáková -
10. Denisa Keruľová -
11. Mgr. Marta Kováčová -
12. Natália Krempaská -
13. Mgr. Katarína Kucejová -
14. Andrea Kuročková Timková -
15. Mgr. Silvia Kyseľová -
16. Bc. Nadežda Lopotová -
17. Mgr. Lenka Matiášová -
18. Bc. Renáta Novická -
19. Marcela Parimuchová -
20. Valéria Pastirová -
21. Mgr. Ľudmila Posilná -
22. Ľudmila Reištetterová -
23. Bc. Tatiana Rozmošová -
24. Mgr. Jana Rusnáková -
25. Mgr. Júlia Sabolová -
26. Mgr. Lenka Sučková -
27. Miriama Theiszová -
28. Mgr. Gabriela Žilková -
Vzdelávacia skupina: BBA11_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Eva Balogová -
2. Mgr. Alena Bošeľová -
3. Mgr. Lucia Brudňáková -
4. Dana Dostálová -
5. Mgr. Michaela Ferenčíková -
6. Alena Gabrižová -
7. Beáta Horváthová -
8. Tatiana Ilavská -
9. Mgr. Laura Ivanová -
10. Mgr. Erika Juhaniaková -
11. Kvetoslava Kišová -
12. Mgr. Lucia Knošková -
13. Mgr. Diana Krnáčová -
14. Michaela Kubíková -
15. Mgr. Jana Melichová -
16. Mariana Mitterpachová -
17. Janka Rakúsová -
18. Bc. Marianna Rojíková -
19. Lucia Rusková -
20. Bc. Ivana Severová Bachroňová -
21. Bc. Zuzana Slobodníková -
22. Bc. Miriam Štulrajterová -
23. Mgr. Mária Valigurová -
Vzdelávacia skupina: ZAA10_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Daniela Antošová -
2. Bc. Beáta Budiská -
3. Mgr. Marcela Burdelová -
4. Marcela Čimborová -
5. Mgr. Mariana Dzirbíková -
6. Bc. Alena Franeková -
7. Jana Gachová -
8. Mgr. Ľudmila Görögová -
9. Mgr. Vladimíra Hlavčová -
10. Miroslava Kišová -
11. Romana Kubičková -
12. Mgr. Mária Kucharíková -
13. Mgr. Katarína Lalíková -
14. Mgr. Petra Michalková -
15. Mgr. Adriana Ponyiczká -
16. Mgr. Anna Serafínová -
17. Mgr. Zuzana Sitárová -
18. Mgr. Eva Šugárová -
19. Nataša Tereková -
20. Nina Turancová -
21. Bc. Monika Vanková -
22. Andrea Vojčická -
23. Mgr. Martina Weissová -
Vzdelávacia skupina: TTA04_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Veronika Balážiová -
2. Adriana Bašová -
3. Bc. Valéria Brathová -
4. Bc. Simona Francistiová -
5. Bc. Martina Gašparíková -
6. Martina Gažicová -
7. Eva Grancová -
8. Tatiana Grimeková -
9. Jana Kováčová -
10. Monika Krajná -
11. Renáta Krausová -
12. Alena Miklíková -
13. Mgr. Katarína Nováková -
14. Bc. Zuzana Palatinusová -
15. Mgr. Monika Poláčková -
16. Bc. Monika Poláková -
17. Lenka Richtová -
18. Iveta Sofková -
19. Bc. Ema Šubová -
20. Mgr. Denisa Turčanová -
21. Bc. Michaela Vladová -
Vzdelávacia skupina: KNA01_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Andrea Bálintová -
2. Monika Baranovičová -
3. Bc. Monika Bertová -
4. Bc. Katalin Dégi -
5. Marta Dombiová -
6. Ružena Fazekašová -
7. Mgr. Marta Gálffy -
8. Bc. Zoltán Izsák -
9. Bc. Judita Kariková -
10. Gabriela Kolláriková -
11. Bc. Laboda -
12. Erika Lestár -
13. Bc. Alžbeta Mihályiová -
14. Elvíra Pinke -
15. Mgr. Mária Pólyová -
16. Mgr. Margaréta Rusnáková -
17. Bc. Zuzana Sárkányová -
18. Miroslava Šnejdrlová -
19. Erzsébet Szabó -
20. Anikó Szegiová -
21. Bc. Andrea Szépeová -
22. Mgr. Zsuzsanna Tóth -
23. Bc. Anikó Vankó -
24. Andrea Váradyová -
25. Mgr. Erika Venkovics -
Vzdelávacia skupina: BAS06_1448_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: BAS04_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Marta Bajnócziová -
2. Jana Bakošová -
3. Katarína Chalamová -
4. Alena Farkašová -
5. Iveta Grejtáková -
6. Adriana Havranová -
7. Zuzana Hlaváčová -
8. Mgr. Marianna Kapráliková -
9. Zuzana Klimová -
10. Darina Kudolániová -
11. Bc. Oľga Madiová -
12. Alena Majerníková -
13. Mgr. Katarína Miháliková -
14. Mgr. Zuzana Munková -
15. Bc. Zlata Ottmárová -
16. Ľubica Pilátová -
17. Katarína Purkartová -
18. Jana Reginová -
19. Mgr. Eva Šarmírová -
20. Mgr. Lucia Slovjaková -
21. Iveta Vámošová -
22. Monika Vaneková -
23. Slavka Vaškovičová -
24. Adriana Záškvarová -
25. Mgr. Monika Zelenková -
Vzdelávacia skupina: BAS08_1448_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: KEA07_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Viktória Boján -
2. Jana Čižmárová -
3. Mgr. Erika Čomorová -
4. Katarína Gajdošová, DiS. art. -
5. Mgr. Zuzana Galajdová -
6. Mgr. Silvia Genčúrová -
7. Beata Hujdičová -
8. Lýdia Kačerová -
9. Mgr. Ľubica Kovalíková -
10. Bc. Mariana Kozmová -
11. Bc. Mária Kunčíková -
12. Bc. Juliana Kurucová -
13. Petra Lakatošová -
14. Ľudmila Macková -
15. Iveta Palovčáková -
16. Mária Poľáková -
17. Mgr. Gabriela Školníková -
18. Mgr. Adriana Szilágyi -
19. Dana Tomčišáková -
20. Jana Vargová -
Vzdelávacia skupina: NRA11_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Silvia Barbíriková -
2. Denisa Bederková -
3. Jana Civáňová -
4. Žaneta Duchoňová -
5. Martina Emberová -
6. Sylvia Fulierová -
7. Bc. Marcela Fúsková -
8. Margita Gálová -
9. Ing. Katarína Gulková -
10. Mgr. Dominika Heregová -
11. Alžbeta Jirkovská -
12. Kristína Krnáčová -
13. Bc. Miroslava Kytková -
14. Beata Lenčéšová -
15. Erika Lužicová -
16. Mgr. Katarína Mendelová -
17. Zuzana Mocsiová -
18. Mgr. Mária Petríková -
19. Andrea Ševčíková Anotácia

Deti predškolského veku sa s umeleckými dielami takmer nestretávajú. V materskej škole sa venujú kresleniu, maľovaniu, modelovaniu, konštruovaniu. V tomto veku nie sú ešte dostatočne zrelé, aby dokázali umelecké dielo vnímať, majú málo poznatkov a podnetov. Ja som si v tejto oblasti rozšírila svoje kompetencie a v atestačnej práci chcem vyvrátiť tento mýtus. Umelecké diela od významných autorov môžu deti sprevádzať takmer všetkými organizačnými formami počas dňa a dajú sa uplatniť takmer vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Dokonca sa dá umelecké dielo využiť aj vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami.

20. Mgr. Blanka Siekelová -
21. Katarína Slobodová -
22. Jana Slováková -
23. Ingrid Vadkertiová -
24. Mgr. Zuzana Valkóová -
25. Ing. Eva Vražičová -
Vzdelávacia skupina: BAS10_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Andrea Besedová -
2. Mgr. Ivona Čajkovská -
3. Mgr. Zuzana Dudek -
4. Ivana Eiseltová -
5. Monika Gašparíková -
6. Bc. Ivana Jurdáková, DiS. -
7. Mgr. Natália Košútová -
8. Anna Kubíková -
9. Jana Kučerová Juríková -
10. Zuzana Kuráčková -
11. Bc. Renáta Mészárosová -
12. Bc. Miroslava Pucherová -
13. Bc. Annamária Ravaszová -
14. Alena Rollerová -
15. Beata Ruttkayová -
16. Mgr. Mariana Samko -
17. Janka Strašková -
18. Mgr. Andrea Tichá -
19. Mgr. Monika Weissová -
Vzdelávacia skupina: KEA_08_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Július Bodnárik -
2. PaedDr. Edita Bóková -
3. Mgr. Patrícia Cangárová -
4. Mgr. Marianna Čonková -
5. Mgr. Veronika Holcnerová -
6. Mgr. Barbora Lacková -
7. Lenka Marcinová -
8. Klára Michálková -
9. Mgr. Monika Mohňanská -
10. Mgr. Zuzana Németová -
11. Aneta Oroszová -
12. Ing. Milena Pajkošová -
13. Mgr. Lívia Roďomová -
14. Mgr. Patrícia Sasáková -
15. Veronika Sendrejova -
16. Marta Šimčáková -
17. PhDr. PaedDr. Matej Slováček -
18. Sidónia Štofanková Anotácia

Cieľom atestačnej práce bude analyzovať a zhodnotiť stav stravovacích návykov vo vzťahu k zdraviu v predprimárnom stupni vzdelávania. Definovať budeme zdravie, zdravý životný štýl, mimoriadnu pozornosť chceme venovať jednému z významných faktorov zdravého životného štýlu, ktorým je racionálna výživa. Osobitne závažným problémom je obezita detí, ktorej chceme venovať náležitú pozornosť. V našej práci predstavíme podporné prozdravotné programy, ktoré realizujeme v našej materskej škole. Text rozdelíme do troch kapitol: obsahom prvej kapitoly budú teoretické východiská, v druhej predstavíme konkrétne skúsenosti z výchovy k správnym stravovacím návykom, v tretej budeme hľadať odporúčania a východiská pre ďalšie skvalitnenie práce.

19. Enikö Tubova -
Vzdelávacia skupina: ZAA11_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Monika Balážiková -
2. Mgr. Miroslava Gardianová -
3. Mgr. Zuzana Hlubinová -
4. Mgr. Emília Jurštáková -
5. Mgr. Katarína Kleinová -
6. Miroslava Králiková -
7. Bc. Eva Kubicová -
8. Slávka Kubíková -
9. Michaela Kučavíková -
10. Mgr. Monika Kujanová -
11. Veronika Kurtulíková -
12. Monika Macejáková -
13. Mgr. Iveta Maceková -
14. Mgr. Annamária Mihalčinová -
15. Mgr. Monika Muráňová -
16. Janka Odváhová -
17. Mária Rodičková -
18. Beáta Slamková -
19. Bc. Monika Štrbová -
20. Bc. Lívia Svítková -
21. Mgr. Lenka Tornaryová -
22. Martina Turčanová -
23. Mária Valašíková -
24. Gabriela Veličová -

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických zamestnancov

Vzdelávacia skupina: POA07_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Valéria Čentíková -
2. PaedDr. Michaela Drimáková -
3. Mgr. Štefan Fabian -
4. Ing. Dušan Gold -
5. Ing. Jana Halagová -
6. Ing. Monika Hlavinková -
7. Mgr. Viera Ivanovová -
8. Mgr. Gabriela Kedžuchová Anotácia

Dobrý deň,

prihlasujem sa na vzdelávací program: Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických zamestnancov.

 Prosím o zmenu adresy trvalého pobytu na:  Kežmarská 9, 040 11 Košice.

S pozdravom

                         Mgr. Gabriela Kedžuchová

                         ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1

                         Košice

9. Mgr. Valéria Kissová -
10. Mgr. Martina Kolyová -
11. Mgr. Vladimír Krajňák -
12. Mgr. Erika Lichvárová -
13. Ing. Juraj Luščák -
14. Mgr. Jana Manduľáková -
15. Mgr. Mária Michalková -
16. Mgr. Martina Nadzon Gergeľová Anotácia

kategória PZ  - učiteľ

podkategória PZ - učiteľ pre primárne vzdelávanie

17. Mgr. Peter Ondriáš -
18. PaedDr. Lívia Onofrejová -
19. PaedDr. Iveta Prezbruchá -
20. Mgr. Alena Sekaninová -
21. Mgr. Rastislav Štunda -
22. Mgr. Marianna Sviatková -
23. Mgr. Juraj Tekeľ -
24. Mgr. Alena Udičová -
25. Mgr. Marcela Valečková -
26. Mgr. Peter Zborovský -
Vzdelávacia skupina: ZAA04_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Mária Bajcárová -
2. Ing. Lenka Balašová -
3. Mgr. Zuzana Bírová -
4. Mgr. Andrea Grambličková -
5. PaedDr. Peter Hruška -
6. Mgr. Jana Hűbnerová -
7. Mgr. Marcela Hubočanová -
8. Mgr. Miriam Kňazíková -
9. Mgr. Lenka Koťková -
10. Mgr. Jana Lišková -
11. Mgr. Katarína Mahútová -
12. Ing. Janka Mikundová -
13. Mgr. Renáta Mikytová -
14. Mgr. Ivona Polónyiová -
15. Ing. Anna Vojčíková -
16. Mgr. Martina Zápražná -
17. Mgr. Andrea Zuzčáková -
Vzdelávacia skupina: BAS03_1733_2016_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: BBA05_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. PaedDr. Elena Backová -
2. Mgr. Andrea Fialová -
3. Mgr. Božena Horváthová -
4. Mgr. Bibiana Jančiová -
5. Mgr. Nadežda Kendrová -
6. Mgr. Eva Kunová -
7. Ing. Oľga Majlingová -
8. Mgr. Elena Obstová -
9. PaedDr. Andrej Paľov -
10. Mgr. Janka Peťková -
11. Ing. Žaneta Sotáková -
12. Mgr. Gabriela Stegmannová -
13. Ing. Zuzana Ťavodová -
14. Mgr. art. Klára Viteková -
Vzdelávacia skupina: TTA04_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Mária Andrášiková -
2. Mgr. Barbora Beláková -
3. Mgr. Andrea Blahová -
4. Mgr. Marta Čeleďová, DiS. art. -
5. Mgr. Jana Duchoslavová -
6. Mgr. Katarína Gajdošová -
7. Mgr. Andrej Havlík -
8. Mgr. Monika Hlavandová -
9. Mgr. Slavka Kleštincová -
10. Mgr. Andrea Kolláriková -
11. Ing. Mgr. Stanislava Krajčovičová -
12. Mgr. Tatiana Lackovičová -
13. Mgr. Andrea Lörincová -
14. Mgr. Zuzana Lukačovičová -
15. Mgr. Janette Muškátová -
16. Mgr. Anna Otrubčiaková -
17. Mgr. Katarína Pappová -
18. Mgr. Miriam Ritomská -
19. Mgr. Marta Rusňáková -
20. Mgr. Jana Šandriková -
21. Mgr. Marcela Veselovská -
22. Mgr. Renata Žambokréthyová -
Vzdelávacia skupina: BBA04_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. PaedDr. Katarína Ballová -
2. Ing. Janka Bortelová -
3. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD. -
4. Mgr. Matej Dzurus -
5. Mgr. Renáta Hajduková -
6. Mgr. Ivana Hromádková -
7. Mgr. Ivanka Kopálová -
8. Mgr. Andrea Kristeľová -
9. Mgr. Michal Marcinek -
10. Ing. Eva Masárová -
11. Ing. Monika Masárová -
12. Mgr. Zuzana Nováková -
13. Mgr. Miroslava Nyitraiová -
14. PaedDr. Nataša Ondrejíková -
15. Mgr. Eva Pankuličová -
16. Mgr. Mária Pasztorová -
17. Mgr. Jaroslava Paulovičová -
18. Mgr. Lenka Pivková -
19. Mgr. Dagmar Rybárová -
20. Mgr. Lenka Sádecká Ondrášková -
21. RNDr. Tatiana Sarvašová -
22. Mgr. Júlia Zahoranská -
23. Mgr. Ivan Zahoranský -
Vzdelávacia skupina: KEA04_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Mária Alžbetkinová -
2. RNDr. Marián Balažka -
3. Mgr. art. Andrea Bednárová -
4. Mgr. Gabriela Bodnárová -
5. Ing. Jarmila Budayová -
6. PaedDr. Miriam Bujdošová -
7. Mgr. Simona Gallová -
8. Mgr. Renáta Halamková -
9. Mgr. Iveta Hankovská -
10. Mgr. Lukáš Hirko -
11. Mgr. Marcela Hlatká -
12. Mgr. Martina Hreňová -
13. Mgr. Petra Hurajová -
14. Mgr. art. Katarína Ivanová -
15. PaedDr. Mária Januvková -
16. PhDr. Ingrid Kerestúriová -
17. Mgr. Gabriela Kleinová -
18. RNDr. Ľubomíra Macháčová -
19. Mgr. Silvia Oravcová -
20. PhDr. Lucia Pirníková -
21. Mgr. Sylvia Písečná -
22. Mgr. Eduard Raffáč -
23. Mgr. Liana Rogaľová -
24. Ing. Lenka Šariská -
25. Emília Sedláková Lenártová -
26. PaedDr. Alena Štrompová -
27. Mgr. Denisa Szemánová -
28. Mgr. Marián Tomčo -
29. Mgr. Edita TRÁVNÍKOVÁ -
30. Mgr. Natália Vargová -
Vzdelávacia skupina: NRA05_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Andrea Botková -
2. Mgr. Mária Černáková -
3. Mgr. Nikoleta Čudaiová -
4. PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty -
5. PhDr. Mgr. Lenka Drábiková -
6. Mgr. Alexandra Ďurišová -
7. Mgr. Katarína Galová -
8. PaedDr. Ivan Gúgľava -
9. Mgr. Katarína Halajová -
10. Mgr. Patrícia Halászová -
11. PaedDr. Silvia Hlavačková -
12. Mgr. Vladimíra Juráková -
13. Mgr. Henrieta Káčerová -
14. Ing. Ján Kollár -
15. Mgr. Miriam Krásna -
16. Mgr. Edita Križanová -
17. PaedDr. Gabriela Lieskovcová -
18. Mgr. Vojtech Lohyňa -
19. Ing. Iveta Macháčová -
20. Mgr. Viola Martonová -
21. Mgr. Pavel Pavlovič -
22. Mgr. Klarisa Pavlovičová -
23. Mgr. Monika Potocká -
24. Mgr. Radoslav Rusňák -
25. Mgr. Martina Švecová -
26. Mgr. Henrieta Takácsová -
27. Mgr. Edita Taligová -
28. Mgr. Jana Vanková -
29. Mgr. Ľubica Veselková -
30. Mgr. Tomáš Zaujec -
Vzdelávacia skupina: TNA07_1773_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. RNDr. Silvia Bagínová -
2. Mgr. Andrea Falatová -
3. Mgr. Katarína Fuseková -
4. Mgr. Eva Gregorová -
5. Mgr. Jana Halászová -
6. Ing. Katarína Hartmannová -
7. Ing. Alena Havlíková -
8. Mgr. Zuzana Hrnčárová -
9. Mgr. Václav Janský -
10. Mgr. Jana Kačincová -
11. Ing. Gabriela Kelešiová -
12. Mgr. Ľubomíra Kucková -
13. Ing. Janka Kúdelová -
14. Mgr. Zuzana Kulichová -
15. Mgr. Ľubica Lobíková -
16. Mgr. Milena Lučivjanská -
17. Mgr. Lenka Možutíková -
18. Mgr. Bibiána Mráziková Bujnová -
19. Mgr. Mária Olšáková -
20. Mgr. Viera Oprendeková -
21. Mgr. Slávka Štefancová -
22. Mgr. Peter Stupavský -
23. Mgr. Monika Syrná -
24. Mgr. Lenka Takáčová -
25. Mgr. Daša Tomaníková -
Vzdelávacia skupina: BAS07_1733_2016_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: ZAA05_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Mária Bednárová -
2. Mgr. Eva Brezinová -
3. Mgr. Peter Čapó, DiS. art. -
4. PaedDr. Jana Chovancová -
5. PaedDr. Ľubomíra Dovalová -
6. Mgr. Katarína Hološková -
7. PaedDr. Ľudmila Jantošová -
8. Mgr. Ružena Janušová -
9. Mgr. Renáta Javoríková -
10. Mgr. Marián Lacko -
11. Mgr. Lenka Maceková -
12. Mgr. Martina Michálková -
13. Mgr. Katarína Mlčúchová -
14. Ing. Dagmar Poláčková -
15. RNDr. Jana Popluhárová Čellárová -
16. Mgr. Katarína Repková -
17. Mgr. art. Zuzana Romančíková -
18. Mgr. Mária Sulovcová -
19. Mgr. Jana Šutarová -
20. Mgr. Žaneta Vážna -
Vzdelávacia skupina: KNA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Tímea Bődová -
2. Mgr. Diana Farkasová -
3. Ing. Katalin Fodor -
4. Mgr. Katalin Földes Varga -
5. Mgr. Renáta Gazdíková -
6. Mgr. Sarolta György -
7. PaedDr. Aneta Katonová -
8. Ing. František Kis -
9. Mgr. Zuzana Kohušová -
10. Mgr. Silvia Kollárová -
11. Mgr. Zuzana Kreps -
12. PaedDr. Zsuzsanna Lami -
13. PaedDr. Katarína Lukácsová -
14. Ing. Aurélia Matkovičová -
15. Ing. Csilla Mazanová -
16. Ing. Magdaléna Mészárosová -
17. Mgr. Viktória Nagyová -
18. Ing. Izabela Németh -
19. Mgr. Jozef Ocskai -
20. Mgr. Janos Patus -
21. Ing. Mgr. Gabriela Rogozánová -
22. Mgr. Klaudia Sporná -
23. Ing. Viola Szabóová -
24. Mgr. Štefan Tóth -
25. Ing. Zuzana Valkusová Súkeníková -
26. Monika Veresová, MSc. -
27. Mgr. Henrieta Virágová -
Vzdelávacia skupina: KNA05_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Denisa Baloghová -
2. Mgr. Eva Csoma -
3. Mgr. Rita Dajka Trnik -
4. Mgr. Renáta Eszterhaiová -
5. Mgr. István Gilányi -
6. Mgr. Klaudia Gilányi -
7. PaedDr. Andrea Hajdóková -
8. Mgr. Valéria Hajduová -
9. Mgr. Gyöngyi Hudák -
10. Mgr. Anita Ivánová -
11. Mgr. Katarína Jarabeková -
12. Eva Kaszonyi -
13. Diana Kerékgyártó -
14. Mária Kóboriová -
15. Róbert Kondáš, M.A. -
16. Mgr. Gabriel Kovács -
17. Mgr. Edita Matyi -
18. Mgr. Monika Mihóková -
19. Mgr. Tünde Mokcsay -
20. Mgr. Renáta Némethová -
21. Mgr. Zuzana Oláhová -
22. Mgr. Ing. Iveta Puškáriková -
23. Mgr. Nikoleta Rabec -
24. Mgr. Nikoleta Reňová -
25. Mgr. Gabriela Šováryová -
26. Annamária Tarr -
27. Mgr. Beáta Tokár -
Vzdelávacia skupina: TTA05_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Branislav Berecz -
2. Mgr. Elena Bezáková -
3. Mgr. Alena Brišková -
4. Mgr. Martin Dulaj -
5. Mgr. Katarína Dzureková -
6. RNDr. Ľuboslava Horváthová -
7. Mgr. Eva Ihringová -
8. PhDr. Helena Kolníková -
9. Mgr. Lucia Kováčová -
10. Mgr. Veronika Kurek Pavlíková -
11. PaedDr. Daniela Majtánová -
12. Mgr. Ivana Makarová -
13. Mgr. Andrea Martišková -
14. Mgr. Adriana Mészárosová -
15. Mgr. Renáta Minarovičová -
16. Mgr. Eva Miňová -
17. Ing. Janka Pajtinková -
18. Mgr. Lenka Šallaiová -
19. Mgr. Ľuboslava Sedláčková -
20. Mgr. Lucia Šimková -
21. Mgr. Ladislav Slovák -
22. Ing. Daniel Šutiak -
23. Mgr. Katarína Tomašovičová -
24. Mgr. Patrik Varga -
25. Mgr. Klára Veresová -
Vzdelávacia skupina: POA10_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Peter Bednár -
2. PaedDr. Júlia Borisová -
3. Mgr. Slávka Čančinová -
4. Mgr. Marián Čičvara -
5. Mgr. Georges De Clercq -
6. Mgr. Eva Haneková -
7. Mgr. Michaela Januchová -
8. Ing. Mgr. Marianna Kačmaríková -
9. Mgr. Darina Kocurová -
10. Mgr. Tatiana Kožárová -
11. Ing. Andrea Kulíková -
12. PaedDr. Janette Lišivková -
13. Mgr. Monika Maníková -
14. PaedDr. Gabriela Mojzešová -
15. Mgr. Jana Olejníková -
16. Mgr. Daniela Ondášová -
17. Mgr. Katarína Oriňáková -
18. Mgr. Ľubomír Petrovič -
19. Mgr. Marián Rebej -
20. PaedDr. Alena Repovská -
21. Ing. Stanislav Rondzik -
22. Ing. Zuzana Semanová -
23. Mgr. Adriana Sidorjaková -
24. PaedDr. Mária Suslová -
25. PaedDr. Dušan Tomčík -
26. Mgr. Marcela Vyrosteková -
Vzdelávacia skupina: KEA05_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Veronika Bystrianska -
2. PaedDr. Zlatica Cibereová -
3. Mgr. Beáta Drotárová -
4. PaedDr. Renáta Dzurušová -
5. Mgr. Henrieta Herczegová -
6. Mgr. Katarína Hlaváčiková -
7. RNDr. Stanislava Hricková -
8. Mgr. Juraj Kardoš -
9. Ing. Denisa Kassayová -
10. Mgr. Ľubica Klimentová -
11. Mgr. Marína Krivanská -
12. Mgr. Erika Kuriľaková -
13. Mgr. Zdena Mačáková -
14. Mgr. Ľubica Majorošová -
15. Mgr. Gabriela Malachovská -
16. Mgr. Mariana Melkovičová -
17. PaedDr. Zuzana Novotná -
18. Mgr. art. Helga Parížeková -
19. Mgr. Martina Pinčáková -
20. Mgr. Tomáš Potočník -
21. Mgr. Katarína Pristášová -
22. Mgr. Soňa Pučanová -
23. PaedDr. Darina Šalagovičová -
24. Mgr. Alexandra Semanová -
25. Mgr. Jurina Šmelková -
26. Ing. Katarína Sninčáková -
27. Mgr. Erika Spiegelhalterová -
28. Mgr. Diana Vančová -
29. Mgr. Gabriela Zimovčáková -
Vzdelávacia skupina: KEA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Ľubica Babjaková Anotácia

Téma atestačnej práce

Naznačenie obsahu atestačnej práce

Zaradenie práce do tematického okruhu

Zdôvodnenie voľby témy

Cieľ atestačnej práce

Stanovenie a odôvodnenie OMP

Cieľ akčného výskumu

Výskumné otázky/úlohy

Charakteristika výskumnej vzorky

Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti a jej reflexia (očakávané pôsobenie zvolenej inovácie)

Metodológia akčného výskumu - zvolené metódy akčného výskumu pre vstupné a výstupné merania

Naznačenie očakávaných výsledkov a porovnaní vstupných a výstupných meraní

Návrh odporúčaní a predpokladané závery

2. Ing. Vladimír Balucha Anotácia

Obsah:
1. Téma
1.1. Tematický okruh
1.2. Dôvod
1.3. Cieľ práce

2. Odborno - metodický problém
2.1. Stanovenie a odôvodnenie
2.2. Otázky vymedzujúce odborno -metodický problém

3. Výskum
3.1. Cieľ akčného výskumu
3.2. Organizácia akčného výskumu
3.3. Výskumné otázky/úlohy
3.4. Charakteristika výskumnej skupiny
3.5. Miesto akčného výskumu
3.6. Metodológia akčného výskumu
3.7. Výsledky

4. Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti
4.1. Projektové vyučovanie, realizácia projektov

5. Odporúčania

6. Záver

7. Zoznam bibliografických odkazov

3. Mgr. Viliam Barényi -
4. PaedDr. Jana Bérešová Anotácia

Obsah 

1  Jazykové vyučovanie v primárnom vzdelávaní

1.1 Vyučovanie vybraných slov

1.2 Vyučovanie morfológie

2  Obsahová integrácia v jazykovom vyučovaní

2.1 Integrácia príbuzných slov do tematického celku morfológia

2.2 Vybrané metódy

3  Pedagogický akčný výskum

3.1 Cieľ pedagogického akčného výskumu

3.2 Metodológia a organizácia pedagogického akčného výskumu

3.3 Charakteristika pedagogického akčného výskumu

3.4 Aplikácia obsahovej integrácie do edukačného procesu

3.5 Vyhodnotenie výsledkov pedagogického akčného výskumu

3.6 Odporúčania a námety do praxe

5. Mgr. Mária Dudinská Anotácia

  OBSAH 

  1.  Téma atestačnej práce

  2.  Obsah atestačnej práce

  3.  Tematický okruh

  4.  Cieľ atestačnej práce

  5.  Stanovenie a odôvodnenie OMP

  6.  Cieľ akčného výskumu

  7.  Výskumné otázky

  8.  Charakteristika výskumnej vzorky

 9.  Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti a jej reflexia

10.  Metodológia akčného výskumu

11.  Naznačenie očakávaných výsledkov

12.  Návrh odporúčaní a predpokladané závery

6. Mgr. Miroslava Dudová -
7. Mgr. Darina Fedorová -
8. Mgr. Ľubica Ficzeriová Anotácia

Téma atestačnej práce
Zdôvodnenie voľby témy
Obsah atestačnej práce
Cieľ atestačnej práce
Inovácia
Cieľ akčného výskumu
Výskumné otázky
Metodológia akčného výskumu
Aplikácia inovácie
Výsledky akčného výskumu
Závery a odporúčania
Zoznam bibliografických odkazov

9. Mgr. Slavka Gecelovská Anotácia

Obsah atestačnej práce:

- Titulný list atestačnej práce
- Odborno-metodický problém
- Cieľ práce
- Štruktúra atestačnej práce
- Výskumné otázky
- Charakteristika výskumnej vzorky
- Očakávané výsledky
- Návrh odporúčaní a predpokladané závery
- Zoznam bibliografických odkazov

10. Mgr. Alexandra Haníková -
11. Marieta Helcmanovská Anotácia

Obsah:

Úvodné informácie v súvislosti s témou práce

Odborno-metodický problém

Navrhovaná inovácia

Cieľ akčného výskumu

Výskumné otázky

Charakteristika výskumnej vzorky

Metodológia akčného výskumu

Odporúčania, predpokladané závery

 

 

12. RNDr. Iveta Kotúčová Anotácia

Obsah práce

Úvod

1.Teoretické východiská

1.1 Podstata predmetu matematika

1.2 Predstavivosť

1.3 Geometrická a priestorová  predstavivosť

1.4 Problematika nízkej úrovne priestorovej predstavivosti vo vyučovaní

2. Metódy vyučovacieho procesu

2.1 Aktivizujúce metódy

2.2 Charakteristika vybraných netradičných metód

2.2.1 Plošné metódy

2.2.2 Priestorové metódy

3. Pedagogický akčný výskum

3.1 Stanovenie odborno-metodického problému a hlavného cieľa práce

3.2 Cieľ pedagogického akčného výskumu

3.3 Metodológia a organizácia pedagogického akčného výskumu

3.4 Aplikácia netradičných metód v edukačnom procese

3.5 Vyhodnotenie výsledkov pedagogického akčného výskumu

3.6 Odporúčania do praxe

Zoznam bibliografických odkazov 

13. Mgr. PaedDr. Anastázia Mačingová Anotácia

Obsah  práce:

1. Tematický okruh a téma atestačnej práce

2. Obsah atestačnej práce

3. Cieľ atestačnej práce

4. Odborno-metodický problém

5. Cieľ akčného výskumu a výskumné otázky

6. Metodika akčného výskumu

7. Charakteristika výskumného súboru

8. Očakávané výsledky

9. Návrh odporúčaní

10. Zoznam bibliografických odkazov

14. Mgr. Miroslav Malindžák -
15. Mgr. Janka Mikovčáková Anotácia

METÓDA CLIL A JEJ REALIZÁCIA NA HODINÁCH INFORMATICKEJ VÝCHOVY U ŽIAKOV 1.STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Obsah:

1. Inovatívna metóda CLIL

2. Interaktívne edukačné aktivity pre žiakov primárneho vzdelávanie

3. Informatická výchova na 1.stupni ZŠ - charakteristika predmetu a ciele

4. Cieľ atestačnej práce

5. Akčný výskum

6. Stanovenie a odôvodnenie odborno-metodického problému

7. Cieľ akčného výskumu

8. Výskumné otázky

9. Charakteristika výskumnej vzorky

10. Implementácia metódy CLIL na hodinách informatickej výchovy

11. Metodológia akčného výskumu

12. Interpretácia výsledkov výskumu

13. Odporúčania a predpokladané závery

16. PaedDr. Beáta Petreková Anotácia

Projektové vyučovanie vo vzťahu k podpore zdravia žiakov mladšieho školského veku

                                                    PaedDr. Beáta Petreková

Tematický okruh: učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady

ÚVOD

1 PODPORA ZDRAVIA A ŠKOLA

   1.1 Výchova k zdraviu v primárnom stupni vzdelávania – ISCED 1

   1.2 Kompetencie učiteľa a výchova k zdraviu

   1.3 Projektové vyučovanie

2 EMPIRICKÁ ČASŤ

   2.1 Problém výskumu

   2.2 Cieľ výskumu

   2.3 Výskumné otázky

   2.4 Čiastkové úlohy

   2.5 Metodika práce

      2.5.1 Vedecké metódy a techniky zisťovania údajov

   2.6 Výsledky a ich interpretácia  

   2.7 Projekt „Zdravo-hravo“

       2.7.1 Úlohy projektu

       2.7.2 Priebeh projektu

3 PRÍNOSY PRÁCE PRE TEÓRIU A PRAX

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

ZOZNAM PRÍLOH

 

17. Ing. Katarína Pitková Anotácia

Cieľ práce, tematický okruh

Identifikácia odborno-metodického problému

Inovatívne riešenie problému

Návrh realizácie akčného výskumu

Predpokladaný prínos do pedagogickej praxe

Zoznam bibliografických odkazov

18. Mgr. Zuzana Poliaková Anotácia

Obsah práce:

1. Tematický okruh a téma atestačnej práce

2. Obsah atestačnej práce

3. Cieľ atestačnej práce

4. Odborno-metodický problém

5. Cieľ akčného výskumu a výskumné otázky

6. Metodika akčného výskumu

7. Charakteristika výskumného súboru

8. Očakávané výsledky

9. Návrh odporúčaní

10. Zoznam bibliografických odkazov

19. Mgr. Dušan Pollák Anotácia

- Úvod

- Cieľ akčného výskumu

- Analýza silových schopností

- Prostriedky a metódy rozvoja odrazovej sily

- Inovatívny plán vyučovacej hodiny

- Metodika výskumu

- Charakteristika súboru

- Metodika merania

- Experimentálny činiteľ výskumu

- Organizačné formy

- Naznačenie očakávaných výsledkov - závery

- Literatúra

 

20. Mgr. Beata Ráczová Anotácia

Obsah záverečnej prezentácie:

Tematický okruh

Odborno-metodický problém atestačnej práce

Cieľ atestačnej práce

Cieľ akčného výskumu

Výskumné metódy

Výskumné otázky

Cieľová skupina

Očakávané výsledky a porovnania meraní

Návrh odporúčaní

Predpokladané závery

21. Mgr. Viera Repiščáková Anotácia

Obsah

Tematický okruh .....................................................3

Téma atestačnej práce ...........................................3

Cieľ atestačnej práce ..............................................3

1. Formulácia odborno-metodického problému ......4

2. Návrh projektu tvorivého prístupu ......................7

3. Akčný výskum – fázy .........................................11

    Cieľ akčného výskumu ......................................11

    Vstup do akčného výskumu ..............................11

    Vstupné meranie – zber vstupných dát a analýza a interpretácia údajov .......13

    Hľadanie teoretického riešenia .........................13

    Výber optimálneho riešenia, realizácia .............14

    Výstupné meranie a spätná väzba ...................14

    Formulovanie skúseností .................................15

22. Mgr. Eva Špačková -
23. Mgr. Andrea Študencová Anotácia

OBSAH :
Téma atestačnej práce
Tematický okruh atestačnej práce
Cieľ atestačnej práce
Odborno-metodický problém
Cieľ akčného výskumu
Výskumné otázky a úlohy
Charakteristika výskumnej vzorky
Metodológia akčného výskumu
Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti a jej reflexia
Predpokladané závery

24. Ing. Zoltán Tóth Anotácia

Obsah:
Téma atestačnej práce.
Úvod
- tematický okruh,
- cieľ AP.
Odborno-metodický problém (OMP)
- určenie a odôvodnenie OMP.
Akčný výskum (AV)
- cieľ AV,
- výskumné otázky a úlohy,
- charakteristika výskumnej vzorky,
- metodológia AV,
- očakávané výsledky AV.
Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti
Odporúčania, záver.

25. Ing. Svetlana Tuptová Anotácia

Obsah záverečnej práce

Úvod

1 Komunikačné kompetencie v cudzom jazyku

1.1  Európsky referenčný rámec

1.2 Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka pre  
       nižšie stredné vzdelávanie

2 Myšlienkové mapy

2.1 Myšlienkové mapy ako učebná pomôcka

2.2 Charakteristika myšlienkovej mapy

2.2 Myšlienkové mapy na hodinách cudzieho jazyka

3. Pedagogický akčný výskum

3.1 Stanovenie odborno-metodického problému a
       hlavného cieľa práce

3.2 Cieľ pedagogického akčného výskumu

3.3 Metodológia a organizácia pedagogického akčného
       výskumu, charakteristika výskumných metód

3.4 Myšlienkové mapy na hodinách francúzskeho jazyka

3.5 Vyhodnotenie výsledkov

3.6 Odporúčania a námety pre pedagogickú prax

Záver

Zoznam bibliografických odkazov

26. Mgr. Jana Zajdelová Anotácia

•Téma atestačnej práce

•Obsah atestačnej práce

•Tematický okruh

•Zdôvodnenie voľby témy

•Cieľ atestačnej práce

•Identifikácia OMP

•Cieľ akčného výskumu

•Výskumné otázky/úlohy

•Výskumná vzorka

•Návrh inovatívneho riešenia

•Metodológia AV

•Predpokladaný prínos

•Prehľad odbornej literatúry

27. Mgr. Viktor Zeher Anotácia

Táto záverečná prezentácia pozostáva z nasledujúcich častí: téma atestačnej práce a zaradenie do tematického okruhu, obsah atestačnej práce, zdôvodnenie voľby témy a stanovenie odborno-metodického problému, stanovenie cieľov, výskumné otázky, charakteristika výskumnej vzorky, stanovenie inovácie a jej reflexia, metodológia výskumu, očakávané výsledky a porovnanie výsledkov meraní, odporúčania a závery.

Vzdelávacia skupina: BAS08_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Ľubomír Današ -
2. Mgr. Alena Demková -
3. Mgr. Jordána Dragošeková -
4. Mgr. Peter Hajas -
5. Mgr. Lucia Juhászová -
6. Mgr. Marek Kapišovský -
7. Mgr. Róbert Koštial -
8. Mgr. Katarína Majdišová -
9. Mgr. Iveta Majláthová -
10. Ing. Michal Malárik -
11. Mgr. Veronika Marušáková -
12. Mgr. Michal Mečár -
13. Mgr. Antónia Mičúchová -
14. Mgr. Erika Moťovská -
15. Mgr. art. Veronika Pohančeníková -
16. Mgr. Mgr. Nadežda Samoľová -
17. Mgr. Miriam Trgová -
18. Mgr. Regína Vallová -
19. Mgr. art. Vlasta Veľasová -
Vzdelávacia skupina: KNA01_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Eva Barti -
2. Mgr. Angelika Básti -
3. Mgr. Brigita Csokasova -
4. Mgr. Viktor Diósi -
5. Mgr. Anikó Fodor -
6. PaedDr. Szilvia Horváth Fél -
7. Mgr. Katarína Hozlárová -
8. Mgr. Božidara Huláková -
9. Mgr. Melinda Kaszásová -
10. PaedDr. Annamária Komárová -
11. Mgr. Tatiana Koreňová -
12. Mgr. Eva Kossárová -
13. Mgr. Jana Lakyová -
14. Mgr. Monika Mayerová -
15. Ing. Sylvia Micháleková -
16. Mgr. Ildiko Mičúchová -
17. Mgr. Attila Nagy -
18. Mgr. Enikö Nagy -
19. Mgr. Zuzana Pálfyová -
20. Mgr. Štefan Paraska -
21. Ing. Beáta Rizovová -
22. Ing. Markéta Salgóová -
23. Ing. Gábor Sárai -
24. Mgr. Beáta Szabó -
25. Mgr. Iveta Tóthová -
26. Mgr. Eva Uzsáková -
27. PaedDr. Marta Végh -
Vzdelávacia skupina: NRA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Miriam Bezušková -
2. Ing. Alena Čitárska -
3. Mgr. Tomáš Czako -
4. Mgr. Jana Debnárová -
5. Mgr. Eva Dobiaš -
6. PaedDr. Darina Dolešová -
7. Mgr. Petra Hrašková -
8. Mgr. Lucia Karafová -
9. Mgr. Martina Lavrincová -
10. Mgr. Petra Pecháčová -
11. Mgr. Ľudmila Predná -
12. Mgr. Adriana Šimanská -
13. Mgr. Lucia Sotoňáková -
14. Mgr. Veronika Štefániková -
15. Mgr. Lenka Vatrálová -
Vzdelávacia skupina: TNA08_1773_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Eva Abt -
2. Mgr. Dagmar Beňová -
3. Mgr. Ľubomíra Betáková -
4. Mgr. Valéria Chrebetová -
5. Mgr. Miriam Drgová -
6. Mgr. Nadežda Gajdošová -
7. Mgr. Martina Herdová -
8. Mgr. Zlatica Horňáková -
9. Mgr. Jana Hrachová -
10. Mgr. Adriana Hutyrová -
11. Mgr. Jana Jurášová -
12. Mgr. Andrea Kurtinová -
13. Mgr. Miroslav Mališ -
14. Mgr. Natália Malová -
15. Mgr. Eva Mujkošová -
16. Mgr. Tomáš Nebus -
17. Mgr. Zuzana Nováková -
18. Mgr. Žofia Pastieriková -
19. Mgr. Veronika Piscová -
20. Mgr. Katarína Quintas -
21. Mgr. Eva Reismann -
22. Mgr. Antónia Rožníková -
23. PhDr. Ľubomíra Stanková -
24. Mgr. Darina Stebnická -
25. Mgr. Alica Suchá Jeřábková -
26. Mgr. Oľga Tesková -
27. Mgr. Daša Tomašovičová -
28. Mgr. Tatiana Vančová -
Vzdelávacia skupina: BBA02_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Eva Auxtová -
2. Mgr. Jana Daubnerová -
3. Mgr. Zuzana Farkašová -
4. Mgr. Katarína Fedorová -
5. Mgr. Monika Golhová -
6. Mgr. Marcela Kováčová -
7. Mgr. Liana Lietavová -
8. PaedDr. Miriama Miklošíková -
9. Mgr. Anna Pitoňáková -
10. Mgr. Martin Popovič -
11. Mgr. Michaela Pražienková -
12. Mgr. Stanislava Psotová -
13. Mgr. Martina Rusnáková -
14. Mgr. Peter Tóth -
Vzdelávacia skupina: POA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Martina Chovancová -
2. Mgr. Júlia Csontosová -
3. Mgr. Matej Cuper -
4. Mgr. Jaroslava Dronzeková -
5. Mgr. Beata Dubinská -
6. Ing. Nataša Fecková -
7. Mgr. Patrik Fiľakovský -
8. Ing. Iveta Garbinská -
9. Mgr. Želmíra Ištvanová -
10. Mgr. Lucia Jaklovská -
11. Mgr. Zuzana Kačmárová -
12. Mgr. Lucia Kancianová -
13. Mgr. Marcela Koščová -
14. Mgr. Petra Kovalčíková -
15. Mgr. Ing. Peter Kraus -
16. Mgr. Ľudmila Kravjanská -
17. Mgr. Mária Marhevková -
18. PaedDr. Anetta Onďaková -
19. Mgr. Anna Ondovová -
20. Mgr. Michaela Pancuráková -
21. Mgr. Milan Pažický -
22. Ing. Peter Prihoda -
23. Mgr. Daniela Rusnáková -
24. Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art. -
25. Mgr. Mária Sýkorová -
26. RNDr. Mgr. Iveta Vargová -
27. RNDr. Ružena Winklerová -
28. PaedDr. Martina Zajacová -
Vzdelávacia skupina: POA11_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Natália Beňková -
2. Mgr. Viera Britaňáková -
3. Mgr. Mária Čurlíková -
4. Mgr. Katarína Dancáková -
5. Mgr. Jozef Dziak -
6. Mgr. Mária Dziaková -
7. Mgr. Andrea Fečková -
8. Mgr. Peter Homišan -
9. Mgr. Ingrid Hricová -
10. Mgr. Anastázia Iľková -
11. Mgr. Daniela Kollárová -
12. Mgr. Libuša Kristanová -
13. Mgr. Silvia Krzáková -
14. Mgr. Ľubomíra Marušová -
15. Mgr. Peter Mašika -
16. Mgr. Iveta Masniková -
17. Mgr. Jana Micheľová -
18. Mgr. Marek Ondrušek -
19. PaedDr. Adriana Pancuráková -
20. Mgr. Gabriela Petričová -
21. PaedDr. Erika Provázková -
22. Ing. Lukáš Roguľa -
23. Mgr. Marta Segľová -
24. Mgr. Maroš Semančík -
25. Mgr. Jana Šuleková -
26. Mgr. Alžbeta Švienta -
27. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. -
28. PaedDr. Ľudmila Zaťková -
Vzdelávacia skupina: ZAA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Renáta Barčíková -
2. Mgr. Peter Boháč -
3. Mgr. Martina Botošová -
4. Mgr. Katarína Duchoslavová -
5. Mgr. Marcela Durajová -
6. Mgr. art. Martin Ďuriš -
7. Mgr. Lýdia Ďurišová -
8. Mgr. Svetlana Dzureková -
9. Mgr. Michaela Fidlušová -
10. PaedDr. Slavomír Hanuska -
11. Mgr. Alena Kališíková -
12. Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková -
13. Mgr. Jana Lietavcová -
14. Mgr. Ľubomír Longauer -
15. PaedDr. Silvia Mojžišová -
16. Mgr. Michaela Pastorková -
17. Mgr. Eva Paulovičová -
18. Mgr. PaedDr. Darina Plačková -
19. Mgr. Michal Súčan -
20. Mgr. Ján Šulik -
21. Mgr. Miroslava Urdáková -
Vzdelávacia skupina: POA05_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Marek Adamečko -
2. Mgr. Jana Berezná -
3. Mgr. Ing. Dana Brzáčová -
4. RNDr. Valéria Fedorková -
5. Mgr. Gabriela Frolišová -
6. Mgr. Ildiko Gáspár -
7. PaedDr. Erik Guman -
8. PhDr. Stanislava Gumanová -
9. PaedDr. Miroslava Hasarová -
10. Mgr. Edita Hudáková -
11. PaedDr. Jana Krakovská -
12. Mgr. Antónia Kundrová -
13. Ing. Miriam Kusková -
14. Mgr. Jarmila Novotná -
15. Mgr. Marcela Podolinská -
16. Mgr. Jana Regecová -
17. Mgr. Matúš Repeľ -
18. Ing. Mária Schaderová -
19. Mgr. Katarína Smoterová -
20. Mgr. Galina Stajochová -
21. Mgr. Adriana Štrausová -
22. Mgr. Ivana Vilhanová -
23. Ing. Martin Vujčík -
Vzdelávacia skupina: POA12_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Božena Balogová -
2. Mgr. Dana Ceperková -
3. MVDr. Lenka Dubivská -
4. Mgr. Irena Feketeová -
5. Mgr. Adriána Frančaková -
6. Mgr. Zuzana Gerberyová -
7. Mgr. Dana Gyimotyová -
8. Mgr. Janka Kalixová -
9. Mgr. Eva Lazoríková -
10. Ing. Anna Mačejová -
11. Mgr. Marta Mertová -
12. Mgr. Oxana Mihaličová -
13. Mgr. Eva Oleárová -
14. Mgr. Janka Palenčárová -
15. Mgr. Zuzana Petríková -
16. PhDr. PhDr. Alena Racková -
17. Mgr. Amália Remetová -
18. Mgr. Martina Siriková -
19. Mgr. Veronika Šulíková -
20. Mgr. Martin Tipul, DiS. art. -
21. Mgr. Alexandra Urbancová -
22. Mgr. Dana Vašková -
23. PaedDr. Irena Veverková -
24. PhDr. Jana Wojčiková -
25. PaedDr. Monika Zapotoková -
26. Mgr. Alexandra Zemianska -
27. Ing. Svetlana Žofčínová -
Vzdelávacia skupina: BAS04_1733_2016_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: POA04_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Romana Bajtošová -
2. Ing. Stanislav Baumgartner -
3. Mgr. Romana Birošová -
4. Mgr. Zuzana Čekanová -
5. Mgr. Ružena Dorová -
6. Mgr. Naďa Dufalová -
7. Ing. Iveta Gičová -
8. Mgr. Ľudmila Harčariková -
9. Ing. Štefan IVAN -
10. Mgr. Anna Ivančová -
11. Mgr. Mária Ivanecká -
12. Mgr. Ľudmila Janáková -
13. Ing. Agáta Kamenická -
14. Mgr. Lucia Kuzmová -
15. Mgr. Jana Matíková -
16. Ing. Petra Miháliková -
17. Mgr. Ľubomír Mitro -
18. Mgr. Mária Pirohová -
19. Mgr. Vladimíra Popíková -
20. PaedDr. Monika Rolíková -
21. Mgr. Mária Sciranková -
22. Mgr. Viera Stavná -
23. Mgr. Natália Švedová -
24. Mgr. Slavka Szilágyiová -
25. PaedDr. Katarína Tamašiová -
26. Mgr. art. Eva Tkáčiková -
27. Mgr. Dana Vašková -
Vzdelávacia skupina: TNA03_1773_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Anna Bacová -
2. Ing. Janka Balajová -
3. Mgr. Miroslava Bartošová -
4. Mgr. Zuzana Bezáková -
5. Ing. Viera Dobiašová -
6. Mgr. Katarína Ďurišová -
7. Mgr. Ľubica Falťanová -
8. Mgr. Marta Gašpárková -
9. Ing. Vladimír Hlobík -
10. Mgr. Michaela Ihriská -
11. PaedDr. Michaela Kališová -
12. Mgr. Janka Kaniaková -
13. Mgr. Monika Kasagrandová -
14. Darina Klementová -
15. PaedDr. Eva Kobzová -
16. Mgr. Danka Kováčová -
17. Mgr. Katarína Krajčíková -
18. Ing. Ľubica Kučiaková -
19. RNDr. Gabriela Matúšová -
20. PaedDr. Andrea Matúšová -
21. Mgr. Ivana Mayerová -
22. Mgr. Peter Moravík -
23. PaedDr. Miriam Piršelová -
24. Ing. Ing. Dagmar Šargavá -
25. Mgr. Natália Škorcová -
26. Mgr. Zuzana Slivková -
27. Mgr. Hana Streďanská -
28. Mgr. Zuzana Urbanová -
29. Mgr. Miroslava Vachánková -
30. Mgr. Andrea Vavríková -
Vzdelávacia skupina: TNA04_1773_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Zuzana Balážová -
2. Mgr. Peter Bílik -
3. Mgr. Ivana Čonková -
4. Mgr. art. Gabriela Drgonova -
5. Mgr. Viera Galanská -
6. Mgr. Mária Godovičová -
7. PaedDr. Jana Golebiowska -
8. Mgr. Tatiana GULÍKOVÁ -
9. Mgr. Martina Hujová -
10. Mgr. Michal Hulla -
11. Mgr. Miloš Jurč -
12. Mgr. Bronislava Koštialová -
13. Mgr. Ivan Krivošík -
14. Ing. Silvia Mašánová -
15. Mgr. Tomáš Obžera -
16. Mgr. Jarmila Pelechová -
17. Mgr. Janka Poláčková -
18. Mgr. Renata Rástočná -
19. PhDr. Monika Siváková -
20. Mgr. Eva Trojanová -
21. Ing. Jozef Varényi -
22. Mgr. Ladislav Varga -
23. Mgr. Ingrid Víglaská -
24. Mgr. Ľubomíra Záňová -
25. RNDr. Ľubica Žernovičová -
Vzdelávacia skupina: TNA05_1773_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Michal Bajzík -
2. Mgr. Dana Baránková -
3. Mgr. Sabína Baraňovičová -
4. Mgr. Katarína Belaňová -
5. Mgr. Marcela Budzová -
6. Ing. Viera Čelkova -
7. Ing. Anna Drahovská -
8. Mgr. Renáta Fabová -
9. Mgr. Mária Faturova -
10. Mgr. Dominika Flimmelová -
11. Mgr. Magdaléna Granačková -
12. Mgr. Ľubica Gregoričková -
13. Mgr. Gabriela Hochlova -
14. PaedDr. Oľga Hudecová -
15. Mgr. Petra Húleková -
16. PaedDr. Lenka Jandušíková -
17. Mgr. Zuzana Laluhová, PhD. -
18. Mgr. Jana Lehotská -
19. Mgr. Anna Mináriková -
20. Ing. Lenka Omámiková -
21. Ing. Alena Paššová -
22. PaedDr. Patrícia Petrová -
23. Mgr. Michal Petrovský -
24. Mgr. Jana Sabová -
25. Mgr. Daniela Špačková -
26. Mgr. Gabriela Špániková -
27. Mgr. Tomáš Struňák -
28. RNDr. Alena Sůrová -
29. Mgr. Monika Žáková Nosáľová -
Vzdelávacia skupina: KNA02_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Tomáš Adamovics -
2. Mgr. Eva Babová -
3. Mgr. Renata Baranyaiová -
4. PaedDr. Marianna Csörgö -
5. Mgr. Beáta Horáková -
6. Ing. Judita Horváthová -
7. Ing. Gabriela Kovácsová -
8. Gabriella Majer Szendi -
9. Mgr. Marta Makóová -
10. Mgr. Erika Mancal -
11. Mgr. Bc. Mária Mészárosová -
12. Mgr. Szilvia Molnár Belány -
13. Ing. Alžbeta Nagyová -
14. Mgr. Brigitta Papp -
15. Mgr. Melinda Patassyová Lelkesová -
16. Regína Pfeiferlik -
17. Mgr. Adél Radványi -
18. PaedDr. Alica Szilassyová -
19. Mgr. Arpád Tóth -
20. Mgr. Tibor Tóth -
21. Mgr. Katarína Vrečičová -
Vzdelávacia skupina: TNA06_1773_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Lenka Behríková -
2. Mgr. František Boháč -
3. Mgr. Martina Brezovanová -
4. Mgr. Ľubomíra Burská -
5. Mgr. Jana Dobiašová -
6. Mgr. Miroslava Flimelová -
7. Mgr. Zuzana Gáborová -
8. Mgr. Jaroslava Gicová -
9. PhDr. Anna Gondová -
10. Mgr. Miroslava Grolmusová -
11. Mgr. Alena Hajduková -
12. Mgr. Kristína Hudečková -
13. Mgr. Veronika Jakubová -
14. Mgr. Iveta Kojdová -
15. Mgr. Eva Kolníková -
16. Mgr. Veronika Mokrá -
17. Mgr. Gabriela Nátterová -
18. Mgr. Alexandra Nedbálková -
19. Mgr. Viera Paganíková -
20. Mgr. Júlia Palčeková -
21. PaedDr. Mgr. Andrea Polerecká -
22. Mgr. Lenka Reháková Gajdúšková -
23. Mgr. Marek Šimurka -
24. Mgr. Martina Tluková -
25. Mgr. Andrea Vajduláková -
Vzdelávacia skupina: BBA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Iveta Bodóová -
2. Mgr. Zuzana Černoková -
3. Mgr. Martin Fabian -
4. Mgr. Daša Fabianová -
5. Ing. Renáta Farkašová -
6. Mgr. Eva Gebrlínová -
7. Ing. Estera Hrončeková, PhD. -
8. Mgr. Tatiana Hudecová -
9. Mgr. Katarína Hviščová -
10. Mgr. Zuzana Kamenská -
11. Mgr. Martina Karáseková -
12. Ing. Lenka Kováčová -
13. Ing. Ivana Králiková -
14. Mgr. Michala Maľová -
15. Mgr. Eva Matejová -
16. Mgr. Aneta Mazúrová -
17. Mgr. Rút Pelikánová -
18. Mgr. Janka Pohorelcová -
19. Mgr. Ingrid Sedliaková -
20. Mgr. Alojz Šutý -
21. Mgr. Radana Tuhárska -
22. Mgr. Viera Turianska -
23. Ing. Silvia Valachová -
Vzdelávacia skupina: BBA01_1733_2016_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Katarína Barančoková -
2. PaedDr. Anna Fedešová -
3. Mgr. Soňa Husárová -
4. Mgr. Zuzana Jankulíková -
5. Mgr. Andrea Katriňáková -
6. PaedDr. Monika Krnáčová -
7. PaedDr. Jana Lásková -
8. Mgr. Eva Lašová -
9. Mgr. Martina Nergešová -
10. Mgr. Ján Petrík -
11. Mgr. Zuzana Repková -
12. Mgr. Eva Švecová -
13. PaedDr. Blanka Turčanová -
Vzdelávacia skupina: POA02_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Jana Augustínová -
2. MVDr. Anna Bartschová -
3. Mgr. Monika Bartuneková -
4. Mgr. Aneta Bošelová -
5. Mgr. Petronela Budziňáková -
6. Mgr. Silvia Eštočinová -
7. Mgr. Slavomíra Gallová -
8. Mgr. Beáta Gencová -
9. Ing. Ľudmila Gutterová -
10. Mgr. Martina Ignácová -
11. Mgr. Iveta Kacvinská -
12. Mgr. Daniela Karpáčová -
13. Ing. Elena Krajčírová -
14. Mgr. Adriana Krasnovská -
15. Mgr. Jana Lučková -
16. Mgr. Anna Makáňová -
17. Mgr. Martina Marcinová -
18. Mgr. Stanislava Martonová -
19. Mgr. Iveta Onderčaninová -
20. Mgr. Slavka Pecuchová -
21. Mgr. Anna Poradová -
22. Ing. Vladimír Potočný -
23. Mgr. Ina Šofranková -
24. Mgr. Elena Vasilková -
25. Mgr. Lýdia Zatrochová -
Vzdelávacia skupina: NRA04_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. art. Anton Bakyta -
2. Mgr. Alexandra Chovanová -
3. PaedDr. Viktória Csepedi -
4. Mgr. Jana Csuková -
5. RNDr. Zuzana Čuchorová -
6. Mgr. Ildiko Ganzerová -
7. Mgr. Beata Jamrišková -
8. Mgr. Tímea Kelecsényiová -
9. Mgr. Zuzana Klimeková -
10. Mgr. Ingrid Nitranská -
11. PhDr. Jana Oujezdská -
12. Mgr. Monika Palatická Anotácia

Rorvoj praktických zručností u žiakov s mentálnym postihnutým.

13. RNDr. Silvia Prelovská -
14. Mgr. Peter Pucher -
15. Mgr. Petronela Šatarová -
16. Mgr. Zuzana Šebová -
17. Mgr. Soňa Súkenníková -
18. Mgr. Adriana Švajdová -
19. Mgr. Dušan Topor Anotácia

Edukácia žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím je sťažená , okrem iného, aj absenciou certifikovaných učebných textov. Ako učiteľ špeciálnej ZŠ tvorím učebné materiály pravidelne. Podnetom pre písanie atestačnej prace je tvorba komplexných  učebných materiálov- pracovných listov, pre zkvalitnenie výučby predmetu biológia žiakov autistického spektra s mentálnym postihnutím 7 ročníka ŠZŠ. Učebné materiály  sa opierajú o školský vzdelávací program, zážitkovosť vyučovania biológie obsiahnutej v predchádzajúcej práci, ale predovšetkým sú šité na mieru našim žiakom. Cieľom je skvalitnenie vyučovacieho procesu a generalizacia poznatkov našich žiakov v bežnom živote. 

20. Mgr. Helena Vojteková -
Vzdelávacia skupina: POA08_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. PaedDr. Helena Capová -
2. Mgr. Martina Chovancová -
3. Mgr. Slavomíra Čisárová -
4. Mgr. Alexandra Čovanová -
5. Mgr. Petra Čuchranová -
6. Ing. Iveta Fodorová -
7. PaedDr. Nikola Gálová -
8. Mgr. Xénia Gyuricza Szitai -
9. Mgr. Renáta Hockicková -
10. Mgr. Jaroslava Huppertová -
11. Mgr. Jana Imrichová -
12. Mgr. Eva Klempířová Anotácia

Dobrý deň,

prihlasujem sa na vzdelávací program: Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických zamestnancov.

Prihlášku pošlem poštou.

Ďakujem

       S pozdravom

                                Mgr. Eva Klempířová

                                ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

                               zástupkyňa riaditeľky školy

13. Ing. Margita Klimová -
14. Ing. Eva Krausová -
15. PaedDr. Jana Lacková -
16. Ing. Ľuboslava Pačaiová -
17. Ing. Bohuš Popík, MBA -
18. Mgr. Juraj Príloh -
19. Mgr. Valentína Sokoliová -
20. Mgr. Valéria Tulipánová -
21. PaedDr. Andrea Žegorjaková -
Vzdelávacia skupina: POA06_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Amália Barkóciová -
2. Mgr. Erika Bialiková -
3. Mgr. Iveta Birošová -
4. PaedDr. Stanislav Boruv -
5. PaedDr. Katarína Brendzová -
6. Mgr. Eva Chovancová -
7. Mgr. Anna Derevjaníková -
8. Mgr. Tatiana Dragan -
9. Mgr. Milada Fojtíková -
10. Mgr. Blanka Horváthová -
11. RNDr. Janka Husivargová Záletová -
12. Mgr. Ján Kubaský Pavlík -
13. Mgr. Lenka Malíková -
14. Mgr. Silvia Mižurová -
15. Mgr. Jozef Mocák -
16. Mgr. Lenka Mocáková -
17. Mgr. Daniela Olejárová -
18. Mgr. Mária Paprčková -
19. Ing. Mgr. Alena Pekárová -
20. Mgr. Daniela Piruchová -
21. Mgr. Alena Rodziňáková -
22. Mgr. Jozef Šajša -
23. PaedDr. Lucia Schewczuková -
24. Mgr. Katarína Šmihulová -
25. Mgr. Mária Solarová -
26. Mgr. Mária Sontagová -
27. Ing. Adela Vašková -
28. Mgr. Janka Vnenčáková -
Vzdelávacia skupina: POA09_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Juliana Baková -
2. Mgr. Lucia Blahúsová -
3. Mgr. Klaudia Dlugošová -
4. Mgr. Lucia Fogarašová -
5. Mgr. Andrea Grabanová -
6. Mgr. Martin Habiňák -
7. Mgr. Ladislava Hricaková -
8. Mgr. Eva Kerekešová -
9. Mgr. Ivana Kovalová -
10. Mgr. Matúš Krupa -
11. Mgr. Jarmila Majcherová -
12. Mgr. Jana Miková -
13. Mgr. Iveta Pavlíková -
14. PaedDr. Mária Rindošová -
15. Mgr. Jozef Ščerba -
16. Mgr. Erika Slaniniaková -
17. Mgr. Ivana Sopková -
18. Mgr. Milada Véghová -
19. Mgr. Filip Vojtek -
20. Mgr. Jana Žeňuchová -

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie pre odborných zamestnancov

Vzdelávacia skupina: POA01_1907_2018_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Zuzana Baňasová -
2. Mgr. Jana Bočkajová -
3. Mgr. Lucia Bokorová -
4. Mgr. Dajana Gajdziková -
5. Mgr. Zuzana Gášparová -
6. Mgr. Veronika Gorčáková -
7. Mgr. Viktória Hritzová -
8. Mgr. Andrea Hudeková -
9. Mgr. Daša Kajanová -
10. Mgr. Soňa Komžíková -
11. Mgr. Maroš Kuchta -
12. Mgr. Beáta Likeová -
13. Mgr. Soňa Matzova -
14. Mgr. Ing. Marianna Mereššová -
15. Mgr. Janka Perhačová Anotácia

Práca bude zameraná na poskytovanie starostlivosti žiakom s VPU v poradenských podmienkach - stručný popis prejavov VPU a z toho vyplývajúcich defecitov, možnosti nápravy zaostávajúcich zložiek, kazuistiky klientov (aké posuny nastali v oblasti vzdelávania, porovnanie výkonov, efektivita činnosti).

16. Mgr. Dominika Peterke -
17. PhDr. Štefánia Petraničová -
18. Mgr. Anna Petríková -
19. Mgr. Veronika Repčíková -
20. Mgr. Mária Tóthová -
21. Mgr. Dagmar Vagaská -
22. Mgr. Mária Veselovská -
23. Mgr. Ing. Ivana Vojtechovská -
24. Mgr. Lenka Zeleňáková -
Vzdelávacia skupina: POA02_1907_2018_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Zuzana Antalová -
2. Mgr. Katarína Ažaltovičová -
3. Mgr. Alexandra Baranová -
4. Mgr. Nikoleta Belokosztolszká -
5. Mgr. Katarína Blanárová -
6. Mgr. Veronika Blažeková -
7. Mgr. Lenka Čačková -
8. Mgr. Slavomíra Demčáková -
9. Mgr. Mária Dobiášová -
10. Mgr. Lucia Fejková -
11. Mgr. Alexandra Hazlingerová -
12. Mgr. Veronika Kiňová -
13. PhDr. Zuzana Kmecová -
14. PhDr. Alena Kollarova , PhD. -
15. Mgr. Stella Lajtárová -
16. Mgr. Katarína Maliňáková -
17. Mgr. Michaela Mošková -
18. PhDr. Lucia Petraničová -
19. Mgr. Miriam Podmanická -
20. Mgr. Marcela Sakmáryová -
21. Mgr. Lucia Števčeková Lapáková -
22. PaedDr. Renáta Štiavnická -
23. Mgr. Martin Takáč -
24. Mgr. Stanislava Takáčová -
25. PhDr. Jana Takáčová -
26. PhDr. Beáta Tancsáková -
27. Mgr. Katarína Tarková -
28. Mgr. Silvia Turčíková -
29. Mgr. Jana Zámečníková -
30. Mgr. Natália Zaťková -
31. Mgr. Slavka Zemanová -

Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie

Vzdelávacia skupina: BBA05_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Alžbeta Bónová -
2. Mgr. Andrea Čerňanová -
3. Mgr. Martina Chmelíková -
4. Mgr. Ing. Tímea Danková -
5. Mgr. Mária Hamranová -
6. Mgr. Lucia Hulková -
7. Mgr. Júlia Husárová -
8. Mgr. Zuzana Jánošíková -
9. Mgr. Eliška Károlyová -
10. Mgr. Ján Kubina -
11. Mgr. Lenka Ľuptáková -
12. Mgr. Lívia Mešková -
13. Mgr. Frederika Mészárosová -
14. Mgr. Henrieta Murinčeková -
15. Mgr. Michaela Ňuňuková -
16. Mgr. Monika Pálková -
17. Mgr. Janka Potančoková, M.A. -
18. Mgr. Emília Šušková -
19. Mgr. Katarína Švihlíková -
Vzdelávacia skupina: POA08_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Martin Anderko -
2. Mgr. Eva Čopjanová -
3. Mgr. Júlia Demeterová -
4. Ing. Katarína Duchová -
5. Mgr. Juraj Ferko -
6. Mgr. Peter Gomoľa -
7. Mgr. Anna Gonosová -
8. Mgr. Ivana Harvanová -
9. Mgr. Katarína Hricová -
10. Mgr. Anna Ivanková -
11. Mgr. Matúš Jankaj -
12. Ing. Viera Kičurová -
13. Mgr. Milana Kocková -
14. Mgr. Zuzana Kováčová -
15. Mgr. Silvia Králová -
16. Mgr. Viliam Ladič -
17. Ing. Ján Micák -
18. Mgr. Andrea Oberstová -
19. Mgr. Martina Pallayová -
20. PaedDr. Jana Pierová -
21. Mgr. Vladimír Pjecha -
22. Mgr. Nikola Podolinská -
23. Elena Podracká -
24. PhDr. Júlia Poljaková -
25. Mgr. Peter Sivák -
26. Mgr. Lukáš Sivčo -
27. Mgr. Marián Štochmaľ -
28. Mgr. Miriama Timurová -
29. Mgr. Mária Vaľková -
30. Mgr. Veronika Vašková -
Vzdelávacia skupina: BAS08_1734_2016_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: POA09_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Jana Gaľová -
2. Mgr. Zuzana Grešová -
3. Mgr. Andrea Gumanová -
4. Mgr. Andrea Harvilková -
5. PaedDr. Zuzana Hiščárová -
6. Mgr. Peter Horný -
7. Mgr. Zuzana Hrubá -
8. Mgr. Martin Ilavský -
9. Mgr. Helena Krpeľanová -
10. Mgr. Júlia Kruľová -
11. Mgr. Jana Pacanovská -
12. Mgr. Lenka Pavúková -
13. Ing. Ondrej Popjak -
14. Mgr. Emília Radačovská -
15. Mgr. Ľudovít Rozner -
16. Mgr. Radoslav Sivák -
17. Ing. Darina Stavnikovičová, PhD. -
18. Mgr. Juliana Stripajová -
19. Mgr. Andrea Vančová -
20. Mgr. Ivana Vozarská -
Vzdelávacia skupina: KEA07_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Renáta Benická -
2. Mgr. Silvia Bulnová -
3. Mgr. Anna Diňová -
4. Mgr. Monika Dobrovská -
5. RNDr. Michala Dovalová -
6. Mgr. Filip Gallo -
7. Mgr. Natália Ganajová -
8. Mgr. Darina Kánássyová -
9. Mgr. Magdaléna Kanócová -
10. Mgr. Zuzana Koníková -
11. Mgr. Monika Kosťová -
12. Ing. Mgr. Ľuboslava Kroupová -
13. Mgr. Jana Martonová -
14. Mgr. Frederika Megisová -
15. Mgr. Mariana Molčanová -
16. Mgr. Monika Nagyová -
17. Mgr. Lucia Oroszová -
18. Mgr. Mária Puškárová -
19. Mgr. Michal Sanislo -
20. Mgr. Eva Schwartz -
21. Mgr. Katarína Semková -
22. Mgr. Alexandra Stašová -
23. Mgr. Adriána Štieberová -
24. Mgr. Jana Tolnaiová -
25. Mgr. Michaela Zvolenská -
Vzdelávacia skupina: NRA08_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Silvia Antonyová -
2. Mgr. Monika Bačinská -
3. Mgr. Zuzana Bakalová -
4. Mgr. Hana Bolchová -
5. Mgr. Eva Budzáková -
6. Mgr. Žofia Csongrádyová -
7. Mgr. Zuzana Helegdová -
8. Mgr. Alena Koníková -
9. Mgr. Miroslava Králiková -
10. Mgr. art. Monika Kvaššayová -
11. Mgr. Veronika Lauková -
12. Mgr. Milena Liptáková -
13. Mgr. Zuzana Maňáková -
14. Mgr. Lucia Morvai -
15. Mgr. art. Silvia Mráziková -
16. Mgr. Veronika Múčková -
17. Mgr. Marianna Sedliaková -
18. Mgr. Zuzana Straňáková -
19. Mgr. Ivana Švandová -
20. Mgr. Marianna Szórádová Anotácia

Dobrý deň. Pri prečítaní prihlášky som si všimla zmenu ktorá  nastala  v: Pracovisko (úplný názov) - Základná škola- Alapiskola, Žirany 394, 951 74 Žirany. Chcela som to upraviť v mojom účte, ale mi to Váš program nedovolil. Za upravenie vopred ďakujem.S pozdravom Marianna Szórádová

21. Mgr. Monika Uhríková -
Vzdelávacia skupina: ZAA07_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Andrea Ambrusová -
2. Mgr. Zuzana Blažíčková -
3. Mgr. Ľuboš Cigánik -
4. Mgr. Michal Kmeť -
5. Mgr. Jana Kubjatková -
6. Mgr. Lena Kurajská -
7. Mgr. Petra Mikulíková -
8. Mgr. Tatiana Miškechová -
9. Mgr. Alžbeta Miškovová -
10. Mgr. Jana Petríková -
11. Mgr. Monika Remeková -
12. Mgr. Andrea Škutová -
13. Mgr. Silvia Šlosárová -
14. Mgr. Ivana Šugárová -
15. Mgr. Jana Šusteková -
16. Mgr. Monika Trstenská -
17. Mgr. Lenka Valisková -
Vzdelávacia skupina: KEA08_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Ľudmila Benková -
2. Mgr. Lenka Čajková -
3. Mgr. Martina Daňková -
4. Mgr. Dana Duplinská -
5. Mgr. Denisa Forgáčová -
6. Mgr. Jana Galiková -
7. Mgr. Silvia Glejdurová -
8. Mgr. Marek Krajňák -
9. Mgr. Alojz Lehocký -
10. Mgr. Ľudmila Lenárd Pavluliková -
11. Mgr. Jana Mikolajová -
12. Mgr. Renáta Palenčárová -
13. Mgr. Jana Petrášová -
14. Mgr. Veronika Rečičárová -
15. Mgr. Martina Ružiková -
16. Mgr. Lenka Sedláková -
17. Mgr. Radoslav Servila -
18. Mgr. Zlatica Smoradová -
19. Mgr. Dana Starostová -
20. Mgr. Daša Štofová -
21. Mgr. Kvetoslava Strelková -
22. Mgr. Katarína Takáčová Košlabová -
23. Mgr. Martina Vaňková -
Vzdelávacia skupina: TTA03_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Kristína Amrichová -
2. Mgr. Danka Bišťanová -
3. Mgr. Zuzana Galášová -
4. Mgr. Danica Hambálková -
5. Mgr. Martina Hudáková -
6. Mgr. Andrea Jurkovičová -
7. Mgr. Pavol Koiš -
8. Mgr. Zuzana Koišová -
9. Mgr. Miroslava Máleková -
10. Mgr. Zuzana Marková -
11. Ing. Gabriela Mročová -
12. Ing. Mgr. Mária Pavlovičová -
13. Mgr. Lucia Porubská -
14. PaedDr. Slavomíra Prepilková -
15. Mgr. Lukáš Šefčovič -
16. Mgr. Terézia Škapíková -
17. Mgr. Michaela Sochorová -
18. Mgr. Natália Stanová -
19. Mgr. Zuzana Stupavská -
20. Mgr. Dana Textorová -
21. Mgr. Jozefína Tóthová -
22. Mgr. Mário Wittman -
23. Mgr. Andrea Žitná -
Vzdelávacia skupina: BBA06_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Zuzana Brachnová -
2. Mgr. Zuzana Cingelová -
3. Mgr. Vladimíra Eckerová -
4. Mgr. Miroslava Frťalová -
5. Mgr. Andrea Halušková -
6. Mgr. Lucia Horváthová -
7. Mgr. Jozef Krišák -
8. Mgr. Marcela Kučeráková -
9. Mgr. Martina Kupcová -
10. Mgr. Katarína Paprčková -
11. Mgr. Ivan Paška -
12. Mgr. Peter Pastier -
13. Mgr. Ľudmila Šafárová -
14. Mgr. Katarína Šipkovská -
15. Mgr. Lucia Strelková -
16. Mgr. Tatiana Szabová -
17. Mgr. Jurana Takáčová Anotácia

ANOTÁCIA

 

Autor:    Mgr. Jurana Takáčová

 

Atestačná práca s študijnom odbore (vyučovacom predmete): učiteľstvo pre prvý stupeň

Názov práce : Vplyv prvkov kooperatívneho vyučovania ako pomoci na rozvoj kognitívnych a sociálnych zručností žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

 

 

 

Cieľom atestačnej práce je prezentovať výsledky vplyvu prvkov kooperatívneho vyučovania na rozvoj kognitívnych a socializačných zručností žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

 

Teoretická časť práce vysvetľuje pojmy – oranizačné formy vyučovacieho procesu, ako aj špeciálne výchovno – vzdelávacie problémy žiakov.

Praktická časť poukazuje na využitie niektorých inovatívnych organizačných foriem vyučovacieho procesu, ako aj aktivizujúcich metód pri práci so žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová : vyučovací proces, skupinové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby

 

 

18. Mgr. Martina Vadíková -
19. Mgr. Natália Vargová -
20. Mgr. Katarína Vrťová -
Vzdelávacia skupina: BBA03_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Lýdia Bálintová -
2. Mgr. Lucia Betková -
3. Mgr. Milan Debnár -
4. Mgr. Ondrej Halan -
5. Mgr. Lucia Hesounová -
6. PaedDr. Katarína Jančíková -
7. Mgr. Anton Jelen -
8. Mgr. Marek Kliment -
9. Mgr. Marta Kožiaková -
10. Mgr. Ján Kvetko -
11. Mgr. Eva Mojžišová -
12. Mgr. Gabriela Mošková -
13. Mgr. Ivana Pastýrová -
14. Mgr. Jana Peťková -
15. Mgr. Miroslava Šovčíková -
16. Mgr. Alica Števková -
17. Mgr. Marek Žilík -
Vzdelávacia skupina: POA10_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Jana Balintová -
2. Mgr. Barbara Bodnárová -
3. Mgr. Martina Chrapčiaková -
4. Mgr. Andrea Chybová -
5. Mgr. Lenka Čižmariková -
6. Mgr. Denisa Gdovinová -
7. Mgr. Júlia Handlovičová -
8. Ing. Lenka Haritunová -
9. Mgr. Terézia Hlaváčiková -
10. Mgr. Mária Hudáková -
11. Mgr. Zuzana Janečková -
12. Mgr. Veronika Kakalecová -
13. Mgr. Viera Kerpčárová -
14. Mgr. Tibor Kessler -
15. Mgr. Gabriela Kovaľová -
16. Mgr. Denisa Kvokačková -
17. Ing. Anna Oršuľáková -
18. Mgr. Janka Papcunová -
19. Mgr. Jana Pasternáková -
20. Mgr. Anna Poláková -
21. Mgr. Zuzana Repaská -
22. Mgr. Martina Ruščáková -
23. Mgr. Sylvia Smolková -
24. Mgr. Mgr. Jana Šrenkelová -
25. Mgr. Andrea Tarnovská -
26. Mgr. Martina Vallušová -
27. Mgr. Martina Vinjarová -
28. Mgr. Libor Zagrapan -
29. Mgr. Kamil Zagrapan -
30. Ing. Danka Zimová -
Vzdelávacia skupina: ZAA04_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Janka Bajzová -
2. Mgr. Eva Cvachová -
3. Mgr. Katarína Fodreková -
4. Mgr. Branislav Galko -
5. Mgr. Radovan Klieštik -
6. Mgr. Lucia Kocúrová -
7. Mgr. Viera Kotteková -
8. Mgr. Pavlína Králiková -
9. Mgr. Jana Kršková -
10. Mgr. Tomáš Kukučka -
11. Mgr. Zuzana Loduhová -
12. Mgr. Katarína Martincová -
13. Mgr. Monika Naďová -
14. Mgr. Zuzana Oboňová -
15. Mgr. Zuzana Rečková -
16. Mgr. Jozefína Rovnianková Vargová -
17. Mgr. Silvia Sládeková -
18. Mgr. Monika Žilinčíková -
Vzdelávacia skupina: KNA03_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Michaela Adámiková -
2. PaedDr. Katarína Bálintová -
3. Mgr. Ladislav Chrén -
4. Mgr. Diana Czafikova -
5. Mgr. Petra Dózsová -
6. Mgr. Monika Ferencziová -
7. Mgr. Eva Fusková -
8. Mgr. Attila Gál -
9. PaedDr. Zuzana Háziová -
10. Mgr. Tomáš Horváth -
11. Mgr. Tamara Hykeš -
12. Mgr. Brigita Juhász -
13. Mgr. Marianna Katona Pápay -
14. Mgr. Anikó Kiss -
15. Mgr. Monika Kuzmová -
16. Mgr. Eva Magátová -
17. Mgr. Juraj Miklós -
18. Mgr. András Nagy -
19. Mgr. Katalin Ollé -
20. Mgr. Petra Pappová -
21. Mgr. Alexander Petres -
22. Mgr. Ján Romada -
23. Ing. Mgr. Anita Schniererová -
24. PaedDr. Marek Tóth -
25. Mgr. Erika Tóth -
26. Mgr. Margita Vargová -
27. Mgr. Ágota Žáčiková -
28. Mgr. Dana Zsibritová -
Vzdelávacia skupina: NRA05_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Veronika Balhová -
2. Mgr. Peter Beník -
3. Mgr. Jana Chrástová Cruz Oliveira -
4. Mgr. Romana Csandová -
5. Mgr. Jana Gregušová -
6. Ing. Karol Harcsa -
7. Mgr. Renáta Kňaze Jamrichová -
8. Ing. Monika Kodajová -
9. Mgr. Petra Kolenová Viskupová -
10. Mgr. Vladislav Král -
11. Mgr. František Lörinczi -
12. Mgr. Zuzana Mikušová -
13. PaedDr. Ivana Paulíková -
14. Mgr. Veronika Petríková -
15. Mgr. Pavel Pilinský -
16. Mgr. Alexandra Podobová -
17. Mgr. Martina Šimanská -
18. Mgr. Ľubomír Sládeček -
19. Mgr. Monika Valovičová -
20. Mgr. Stanislava Vanková -
21. Mgr. Ľubica Vičanová -
22. Ing. Mgr. Lucia Vichnarová -
23. Mgr. Lucia Zahoranová -
24. Mgr. Marína Žitná -
Vzdelávacia skupina: TNA06_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Beata Bánovská -
2. Mgr. Martina Berecová -
3. Mgr. Mária Bobotová -
4. Mgr. Martina Brnáková -
5. Mgr. Tatiana Ferancová -
6. Mgr. Katarína Gašpáreková -
7. Mgr. Janka Ješková -
8. Mgr. Eva Kačírová -
9. Ing. Michaela Klačková -
10. Mgr. Andrea Klocoková -
11. Mgr. Andrea Kováčová -
12. Mgr. Jiři Kučera -
13. Mgr. Oľga Kupcová -
14. Mgr. Monika Masárová -
15. Mgr. Pavol Matúš -
16. Mgr. Elena Matuščinová -
17. Ing. Zuzana Mičudová -
18. Mgr. Janka Mikolášková -
19. Mgr. Barbora Petrechová -
20. Mgr. Martina Petríková -
21. Mgr. Jaroslava Pučeková -
22. Mgr. Andrea Rusová -
23. Mgr. Mária Sekeráková -
24. Mgr. Anežka Šenitková -
25. Mgr. Ingrid Šištíková -
26. Mgr. Renáta Suchá -
27. Mgr. Zuzana Sýkorová -
28. Mgr. Diana Vylámová -
29. Mgr. Miroslava Závadská -
30. Ing. Edita Žažová -
Vzdelávacia skupina: NRA06_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Eva Barimovová -
2. Mgr. Darina Bédiová -
3. Mgr. Andrea Bobocká -
4. Mgr. Katarína Buranská -
5. Mgr. Zuzana Cehlárová -
6. Mgr. Vladimíra Čuntalová -
7. Mgr. Jozefína Drábiková Anotácia

Prosím doplniť - vychovávateľstvo,špecializácia:  Pedagogika emocionálne a sociálne narušených ( nedalo sa mi to doplniť z možností v prihláške) .

Ďakujem. Drábiková

8. Mgr. Blanka Farkašová -
9. Mgr. Petra Gbelská -
10. Mgr. Erika Heráková Novotná -
11. Mgr. Lenka Hradecká -
12. Mgr. Monika Jančušová -
13. Mgr. Katarína Kettmannová -
14. Mgr. Andrea Lipovská -
15. Mgr. Erika Mišovicová -
16. Mgr. Miroslava Pástorová -
17. Mgr. Zuzana Selecká -
18. Mgr. Viera Švardová -
19. Mgr. Klaudia Takácsová -
20. Mgr. Martin Tomka -
Vzdelávacia skupina: BAS09_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Veronika Čapuchová -
2. Mgr. Dominika Dojčánová -
3. Mgr. Lenka Fekete -
4. Mgr. Katarína Fülöpová -
5. Mgr. Eva Glasová -
6. PaedDr. Peter Gschweng -
7. Mgr. Csilla Hegedüsová -
8. Mgr. Barbora Janikovská -
9. Mgr. Henrieta Kováčová -
10. Mgr. Angelika Kováčová -
11. Mgr. Alexandra Melikantová -
12. Mgr. Zuzana Mikloš Fabrici -
13. Mgr. Natália Píšová -
14. Mgr. Mária Sekereš Vyhnáliková -
15. Mgr. Ivana Šimigová -
16. Mgr. Lucia Škrabáková -
17. Mgr. Michaela Svetlíková -
18. Mgr. Jana Szegényi -
19. Mgr. Ivona Tevfik -
20. Mgr. Adriana Timčová -
21. Mgr. Anna Vargová -
22. Mgr. Veronika Zárecká -
Vzdelávacia skupina: NRK04_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Zuzana Bodó -
2. Mgr. Csilla Cseryová -
3. PaedDr. Ladislav Dányi -
4. Szilvia Demeter -
5. Mgr. Ildikó Dioszeghy -
6. Mgr. Veronika Farkasová -
7. Mgr. Csaba Fazekas -
8. Mgr. Gertrúda Fazekasová -
9. Mgr. Gábor Fekete -
10. Mgr. Andrea Győriová -
11. Mgr. Kristína Illésová -
12. Ing. Annamária Kányai -
13. Mgr. Ladislav Kocsis -
14. Mgr. Tomáš Marsal -
15. Mgr. Eva Marsalová -
16. Mgr. Henrieta Mazanová -
17. Mgr. Imre Molnár -
18. Mgr. Mária Révészová -
19. Mgr. Tibor Sýkora -
20. PhDr. Anikó Szabariová -
21. Mgr. Attila Száraz -
22. Mgr. Veronika Tovaryš -
23. Mgr. Mikuláš Zemanek -
Vzdelávacia skupina: POA11_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Katarína Barabásová -
2. Mgr. Jana Farkašovská -
3. Mgr. Miroslava Fedorková -
4. Mgr. Katarína Feničinová -
5. Mgr. Jana Foľtová -
6. Marína Gribushina -
7. Ing. Marcela Hadviždžáková -
8. Mgr. Jarmila Harviščáková -
9. Mgr. Martin Hoľko -
10. Mgr. Martin Horváth -
11. Mgr. Annamárie Jerigová -
12. Mgr. Mgr. Dalida Kalafutová -
13. Mgr. Vojtech Knapek -
14. Mgr. Miroslava Kočišová -
15. Mgr. Daniela Komanická -
16. Mgr. Miroslava Kovalčíková -
17. Mgr. Alexandra Kraslanová -
18. Mgr. Veronika Kuzmová -
19. Mgr. Peter Maček -
20. Mgr. Ľubica Mihaľová -
21. Mgr. Adriana Mirilovič -
22. Ing. Martina Mojcherová -
23. Mgr. Katarína Paľová -
24. PaedDr. Petra Pohlová -
25. Ing. Marián Poliščák -
26. Mgr. Adriana Reguliová -
27. Mgr. Žaneta Štelbacká -
28. Mgr. Marianna Šurinová -
29. Mgr. Lenka Uhrinová -
Vzdelávacia skupina: POA04_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Mariana Beľanová -
2. Mgr. Valéria Bojčuková -
3. Mgr. Antónia Chromá -
4. Mgr. Lukáš Cimba -
5. Mgr. Alena Čizová -
6. Mgr. Lenka Ďurovčíková -
7. Mgr. Pavol Feč -
8. Mgr. Katarína Gajdošová -
9. Mgr. Katarína Gregová Richtáriková -
10. Mgr. Marek Horňák -
11. Mgr. Stanislava Hrušková -
12. Mgr. Zuzana Imrichová -
13. Ing. Mgr. Marianna Kačmaríková -
14. Mgr. Ľubomír Kormoš -
15. Mgr. Ľuboslava Kostelníková -
16. Mgr. Denisa Kovalčíková -
17. Mgr. Lucia Kravcová -
18. Mgr. Miroslava Kundráková -
19. Mgr. Anna Puzderová -
20. Mgr. Milada Róthová -
21. Ing. Martina Sirníková -
22. Mgr. Marianna Sopková -
23. Ing. Daniela Sotáková -
24. Mgr. Natália Suranovská -
25. Mgr. Mária Tkačíková -
26. Mgr. Michaela Vasilenková -
27. Mgr. Zuzana Zimovčáková -
28. Mgr. Veronika Žolnová -
29. Mgr. Štefánia Žondová -
Vzdelávacia skupina: KNA01_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Denisa Bugár Felinger -
2. Mgr. Boris Deszat -
3. Mgr. István György -
4. Mgr. Tímea Hamarová -
5. Mgr. Zuzana Horváthová Ambrusová -
6. Mgr. Angelika Juhos -
7. Mgr. Márius Karadi -
8. Mgr. Andrea Káša -
9. Mgr. Mária Kürtiová -
10. Mgr. Mária Lukácsová -
11. Mgr. Žaneta Márková -
12. Mgr. Mária Melegová -
13. Mgr. Kristína Merva -
14. Mgr. Tímea Navrátilová -
15. Ing. Izabela Németh -
16. Mgr. Annamária Pfeiferlik -
17. Ing. Katarína Pokorná -
18. Mgr. Silvia Rudinská -
19. Mgr. Peter Sánta -
20. Ing. Silvia Seresová -
21. Mgr. Laura Simonová -
22. Mgr. Monika Szolár Géhry -
23. PaedDr. Tamás Varga -
24. Mgr. Gabriela Vargová -
Vzdelávacia skupina: KEA09_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Denisa Bačová -
2. Peter Cábocky, M.A. -
3. Mgr. Antónia Deptová -
4. Mgr. Monika Fedorčáková -
5. Mgr. Gabriela Feješová -
6. Mgr. Zuzana Galeštoková -
7. Mgr. Stanislava Gašparova -
8. Ing. Peter Hajdú -
9. Mgr. Ľudmila Jakubová -
10. Mgr. Pavla Kolesárová -
11. Ing. Eva Kubinová -
12. Mgr. Peter Lehet -
13. Mgr. Gabriela Lipovcová -
14. Mgr. Jana Maďarová -
15. Mgr. Zuzana Pállová -
16. Mgr. Monika Sabolová -
17. Mgr. Peter Šmelko -
18. Mgr. Silvia Sorgerová -
19. Mgr. Slavka Stahovcová -
20. Mgr. Mariana Tobisová -
21. Mgr. Ivana Tomková -
22. Mgr. Jana Vansová -
Vzdelávacia skupina: BBA04_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Martina Adamcová -
2. Mgr. Ivana Balogová -
3. Mgr. Klaudia Čerňanská -
4. Mgr. Katarína Felejová -
5. Mgr. Janette Ferancová -
6. Mgr. Ivan Haľak -
7. RNDr. Dagmar Horváthová -
8. Mgr. Alexander Jirmer -
9. Mgr. Anna Marušková -
10. Mgr. Martina Mazúrová -
11. Mgr. Lucia Mitterová -
12. Mgr. Júlia Opálková -
13. Mgr. Miroslava Švantnerová -
14. Mgr. Barbora Svitačová -
15. Mgr. Katarína Talčíková -
16. Mgr. Mária Trepáčová -
17. Mgr. Marta Turčanová -
18. Ing. Slávka Valentková -
19. Mgr. Lucia Vavricová -
Vzdelávacia skupina: TNA03_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Andrea Bajgárová -
2. Mgr. Anna Dohnanová -
3. Mgr. Eva Fajnorová -
4. Mgr. Martina Gabčová -
5. PaedDr. Ľuboš Gondár -
6. Mgr. Jana Hrachová -
7. Mgr. Erika Igazová -
8. PaedDr. Božena Ištoková -
9. Mgr. Marcela Karaková -
10. Mgr. Daniela Koňuchová -
11. Mgr. Stanislava Kostelanská -
12. Mgr. Dagmar Kutliková -
13. Mgr. Oľga Matušová -
14. Ing. Svetlana Nemcová -
15. Mgr. Eva Novosadová -
16. Mgr. Juraj Pekár -
17. Mgr. Zuzana Podzámska -
18. Mgr. Ivana Pomajbová -
19. Mgr. Ľudmila Pribišová -
20. Mgr. Martina Pučkovicová -
21. Mgr. Miroslava Punová -
22. Mgr. Monika Spačková -
23. Mgr. Martina Stašáková -
Vzdelávacia skupina: TNA04_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. PaedDr. Ľuboš Barborík -
2. Mgr. Martina Beláková -
3. Mgr. Marta Dubinová -
4. Mgr. Stanislava Inamová -
5. Mgr. Jana Janáčová -
6. Mgr. Katarína Jordánová -
7. Ing. Andrea Julény -
8. Mgr. Soňa Košíková -
9. Ing. Peter Kostelanský -
10. Mgr. Marcela Križmová -
11. Mgr. Kristína Kucejová -
12. Mgr. Katarína Kučerková -
13. Mgr. Mária Kúdelová -
14. Mgr. Teodor Kunštek -
15. Mgr. Ivana Lenková -
16. Mgr. Silvia Macharová -
17. Mgr. Jana Meľošová -
18. Mgr. Katarína Mutňanská -
19. Mgr. Bohumila Novosadová -
20. Mgr. Viera Petrášová -
21. Mgr. Ivona Slušná -
22. Mgr. Jana Štrbíková -
23. Mgr. Zuzana Sucháňová -
Vzdelávacia skupina: KEA06_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Enikö Čabala -
2. Mgr. Lívia Černejová -
3. Mgr. Agnesa Dányiová -
4. Mgr. Erika Fazekasová -
5. Mgr. Klaudia Gilányi -
6. Mgr. Erika Horváthová -
7. Ing. Zuzana Janičáková -
8. Róbert Kondáš, M.A. -
9. Mgr. Angelika Kondáš -
10. Mgr. Johana Kondorová -
11. Mgr. Katalin Lipták -
12. Mgr. Anita Mariňáková Soltész -
13. Mgr. Csaba Márton -
14. Mgr. Zuzana Oláhová -
15. Mgr. Nikoleta Reňová -
16. Andrea Sačková -
17. Mgr. Eva Šimonová -
18. Mgr. Ildiko Szabó -
19. Mgr. Tímea Szabó -
20. Mgr. Renata Takácsová -
21. Mgr. Anita Tóth -
Vzdelávacia skupina: POA05_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. PhDr. Daniela Babíková -
2. Mgr. Mária Baranová -
3. Mgr. Eva Belišová -
4. Mgr. Zsolt Buza, PhD. -
5. Mgr. Martina Feničová -
6. Mgr. Anna Gedeonová -
7. Mgr. Alena Hančaková -
8. Mgr. Gabriela Heredošová -
9. Mgr. Erika Jusková -
10. Mgr. Judita Kmecová -
11. Mgr. Ján Leško -
12. Mgr. Viera Lukáčová -
13. Mgr. Lucia Partilová -
14. Mgr. Martin Reguli -
15. Mgr. Jozef Roman -
16. Mgr. Daniela Štoffová -
17. Mgr. Veronika Toroková -
18. Mgr. Adriana Trojanovičová -
19. PaedDr. Renáta Valková -
20. Mgr. Diana Veselská -
Vzdelávacia skupina: BAS07_1734_2016_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: KEA04_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Valéria Badinová -
2. Mgr. Silvia Dakos -
3. Mgr. Adriana Danilovičová -
4. Mgr. Agnesa Dendisová -
5. Mgr. Mária Fabíková -
6. Mgr. Gabriela Furková -
7. Mgr. Petronela Ivanovcsíková -
8. Mgr. Alena Janigová -
9. Mgr. Paulína Ješová -
10. Mgr. Jana Koleničová -
11. Mgr. Katarína Kolesárová -
12. Mgr. Júlia Lengyelová -
13. Mgr. Mária Mittelmann -
14. Mgr. Miroslava Onufráková -
15. Mgr. Mária Radačiová -
16. Mgr. Veronika Šándorová -
17. Mgr. Gabriela Sedláková -
18. Mgr. Monika Šohajdová -
19. Mgr. Katarína Štempelová -
20. Mgr. Tomáš Valluš -
21. Mgr. Róbert Vargovčík -
Vzdelávacia skupina: KEA05_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Andrea Antesová -
2. Mgr. Erika Belanová -
3. Mgr. Mária Birnsteinová -
4. Mgr. Jana Buhlová -
5. Mgr. Dana Ferjenčíková -
6. Mgr. Jaroslava Frančeková -
7. Ing. Zita Hlaučová -
8. Mgr. Lucia Hroteková -
9. Ing. Katarína Jakubová -
10. Ing. Mikuláš Kalitza -
11. Mgr. Elena Kolárová -
12. Mgr. Lucia Koščáková -
13. Ing. Helena Kovácsová -
14. Mgr. Jana Lábajová -
15. Mgr. Svetlana Mattová -
16. Mgr. Mariana Melkovičová -
17. PhDr. Miroslava Miheliová -
18. Mgr. Lucia Mihóková -
19. Mgr. Tatiana Mitrová -
20. Oľga Ondová -
21. Mgr. Renáta Priščáková -
22. Mgr. Nikoleta Titková -
Vzdelávacia skupina: TTA01_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Martina Bardiovská -
2. Mgr. Branislav Bartko -
3. Ing. Zuzana Čabounová -
4. Mgr. Monika Číková -
5. Mgr. Michal Drgáň -
6. Mgr. Jana Greisigerová -
7. Mgr. Sylvia Hulková -
8. Mgr. Miroslava Jamrichová -
9. Mgr. Zuzana Kabaštová -
10. Mgr. Lenka Kavoňová -
11. Mgr. Kristína Klempová -
12. Mgr. Kristína Klučovská -
13. Mgr. Danka Knutová -
14. Mgr. Bohuslava Kukučková -
15. Ing. Drahomíra Malecová -
16. Mgr. Martin Múdry -
17. Mgr. Lenka Racíková, PhD. -
18. Mgr. Eva Slobodníková -
19. Mgr. Miroslava Šmičková -
20. Mgr. Lenka Stračárová -
21. Mgr. Stanislav Valachovič -
22. Mgr. Ondrej Vavro -
23. Mgr. Alena Vranková -
Vzdelávacia skupina: POA06_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Ľubomír Bodnár -
2. Mgr. Mgr. Jozef Červeňák -
3. Mgr. Ľudmila Cvičková -
4. Mgr. Antónia Drobňáková -
5. Mgr. Kamila Dvorščáková -
6. Mgr. Jana Guregová -
7. Mgr. Lenka Halická -
8. Mgr. Martina Hudáková -
9. Mgr. Monika Ištočková -
10. Mgr. Róbert Kostár -
11. Mgr. Mária Maďarová -
12. Mgr. Daniela Maniková -
13. Mgr. Zuzana Martausová -
14. Mgr. Zuzana Melničáková Anotácia

Záverečná oráca má byť zameraná na požívanie typických slovných spojení objavujúcich sa nielen v bežnej komunikácii, ale aj v rôznych typoch textov. Hlavným cieľom je spoločne so žiakmi preskúmať význam slovných spojení ako je achillova päta, kopla ma múza a pod. prostredníctvom textov vysvetľujúcich používanie slovných spojení a zároveň využívať otázky k textom a následnú diskusiu k jednotlivým textom na pochopenie poznania takýchto slovných spojení a ich používanie.

15. Mgr. Ivana Michalíková -
16. Mgr. Petra Michlovičová -
17. Mgr. Mária Mišíková -
18. Mgr. Jozef Petrík -
19. Mgr. Jana Slimáková -
20. Mgr. Veronika Stoláriková -
21. Mgr. Zuzana Tokárová Ondrušová -
22. Mgr. Miroslava Vargová -
23. PhDr. Blanka Vasková -
24. Mgr. Michaela Vozárová -
Vzdelávacia skupina: NRA07_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Andrea Arpášová -
2. Mgr. Valéria Arpášová Anotácia

V praci by som sa chcela venovat ziakom s poruchami ucenia na prvom stupni.

3. Mgr. Ivana Bartolenová -
4. Mgr. Lýdia Cziriová -
5. Mgr. Eva Dadová -
6. Mgr. Marián Fox -
7. Mgr. Lucia Franclová -
8. Mgr. Monika Gyepesová -
9. Mgr. Angelika Holomáňová -
10. Mgr. Katarína Kičová -
11. Mgr. Erika Komlóšiová -
12. Mgr. Zuzana Kunáková -
13. Mgr. Pavol Meluš -
14. Mgr. Denisa Mésárošová -
15. Mgr. Katarína Múčková -
16. Mgr. Stanislava Nemcová -
17. Mgr. Denisa Nikoléniová -
18. Mgr. Anna Petrášová -
19. Mgr. Monika Straňáková Kohútová Anotácia

Využívanie outdorových pohybových činností na I.stupni ZŠ na vidieku a v meste, v školských a mimoškolských zariadeniach.

20. Mgr. Slavka Šurkalová -
21. Mgr. Zuzana Toporová Anotácia

Žiaci špeciálnych škôl prejavujú len nízky záujem o prírodovedné aktivity, oblasť životného prostredia je pre nich nepodstatná, pretože jej nerozumejú a neuvedomujú si ani dôsledky negatívneho konania ľudí voči prírode, jedným z takých dôsledkov je napríklad aj zvyšujúce sa množstvo komunálneho odpadu vo svete, ktoré je až alarmujúce.

Základné poznatky z prírodovedných a spoločenských odborov získavajú žiaci špeciálnych základných škôl predovšetkým v predmete - Vlastiveda. Svojím obsahom nadväzuje na poznatky o prírode a spoločnosti, ktoré žiaci získali vo vecnom učení. Je známe, že žiaci s mentálnym postihnutím nemajú pozitívny vzťah k učeniu, učia sa mechanicky, bez záujmu o podstatu učiva. Environmentálna výchova, ktorá veľmi úzko súvisí hlavne z obsahom vlastivedného učiva, dáva učiteľovi priestor priblížiť žiakom krásy prírodného prostredia, v ktorom žijú, objavovať súvislosti medzi jednotlivými zložkami prírody, spoznávať rôzne druhy rastlín, živočíchov, ale aj neživú prírodu a tiež spôsoby, ktorými môžu ako deti pomôcť prírodu ochraňovať. Jedným z týchto spôsobov ochrany životného prostredia je aj návyk separovania odpadu.

Medzi organizačné formy, ktoré sú vhodné na edukáciu environmentálnej výchovy je práve blokové vyučovanie. Žiaci počas jedného týždňa sú oboznamovaní s problematikou ochrany životného prostredia z rôznych aspektov.

22. Mgr. Soňa Tóthová Anotácia

Záverečná práca na tému Rozvoj čiteteľskej gramotnosti na 1.stupni ZŠ - Školský klub bude zameraná na prácu učiteľa v ŠKD, na možnosti rozvíjať čitateľskú gramotnosť u detí vo veku 6 - 10 rokov v spolupráci s vychovávateľom.

V práci sa zamerám na najefektívnejšie metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktoré sme používali pri práci s deťmi v jednotlivých ročníkoch a ŠKD.

Výstupom bude analýza najčastejších chýb, ku ktorým dochádza pri použití jednotlivých metód a tvorba vzorového pracovného listu/listov  pre jednotlivé ročníky.

23. Mgr. Zuzana Valachová -
24. Mgr. Ivan Valent -
25. Mgr. Michaela Vatrová -
Vzdelávacia skupina: POA07_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. RNDr. Milan Bačík -
2. Mgr. Petra Baranová -
3. Mgr. Zuzana Bergmannová -
4. Ing. Miroslav Blaženín -
5. Mgr. Milan Čeremeta -
6. Mgr. Miroslava Chovancová -
7. Mgr. Renáta Demjanová -
8. Mgr. Tímea Filická -
9. Ing. Pavel Ganecz -
10. Mgr. Adela Gavulová -
11. Mgr. Tibor Hudák -
12. Ing. Martina Jurcaková -
13. Mgr. Miroslava Karaffová -
14. Mgr. Alexandra Karašová -
15. Mgr. Zuzana Kováčová -
16. Mgr. Adriana Kucková -
17. Mgr. Emília Kukurová -
18. Mgr. Lucia Marcinková -
19. Mgr. Maroš Michalčin -
20. Mgr. Jaroslava Olšavská -
21. Mgr. Tatiana Olujić -
22. Mgr. Martina Petríková -
23. Mgr. Otília Plencnerová -
24. PaedDr. Andrea Poláková -
25. Ing. Tatiana Šarudyová -
26. Mgr. Andrea Sikorjakova -
27. Mgr. Monika Širgeľová -
28. Mgr. Dominika Suchaničová -
29. PhDr. Vladimíra Tkáčová -
30. Mgr. Emese Üveges -
31. Mgr. Lenka Vangorová -
32. Mgr. Marta Vojtková -
33. Mgr. Ľuboš Zlatohlavý -
Vzdelávacia skupina: TNA05_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Martina Andrášková -
2. Mgr. Bohumil Čechvala -
3. Mgr. Katarína Coboriová -
4. Mgr. Tomáš Dlábik -
5. Mgr. Stanislava Gašparíková -
6. Mgr. Štefan Hupka -
7. Mgr. Iveta Janušková -
8. Mgr. Katarína Kotianová -
9. Mgr. Katarína Kozinková -
10. Mgr. Miroslava Lehocká -
11. Mgr. Katarína Mihálová -
12. Mgr. Tomáš Mikel -
13. PaedDr. Renáta Mikulová -
14. Mgr. Jana Molitorisová -
15. Mgr. Stanislava Novomestská -
16. Mgr. art. Štefan Oliš -
17. Mgr. Andrea Panáková -
18. Mgr. Monika Pilkova -
19. Mgr. Andrea Rafajová -
20. Mgr. Patrícia Reháková -
21. Mgr. Denisa Richterová -
22. Mgr. Viera Šomšáková Suchá -
23. Ing. Andrea Srnová -
24. Mgr. Magdaléna Štangová -
25. Mgr. Hana Staňová -
26. Mgr. Katarína Valjentová -
27. Mgr. Barbara Vanková -
28. Ing. arch. Viktor Vilkovský -
29. Mgr. Milada Zemaníková -
30. Mgr. Barbora Zubová -
Vzdelávacia skupina: KNA02_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Katarína Bauerová -
2. Mgr. Ondrej Bóna -
3. Mgr. Beatrix Bujáková -
4. Mgr. Zita Greštiaková -
5. Mgr. Marek Horňáček -
6. Mgr. Lenka Kačkovičová -
7. Mgr. Monika Kacz -
8. Mgr. Patrícia Kevélyová -
9. Mgr. Martina Kormann -
10. PaedDr. Nikoleta Körösiová -
11. Mgr. Melinda Kovácsová -
12. Mgr. Lucia Králiková -
13. Mgr. Mikuláš Kucsera -
14. Mgr. Diana Liptáková -
15. Mgr. Zuzana Mituchovičová -
16. Mgr. Ľubica Mrázová -
17. Ing. Linda Ölvecká -
18. Ing. Jana Šipekyová -
19. PaedDr. Eurydika Stankovičová -
20. Mgr. Agnes Szilárd -
21. Mgr. Anita Turániová -
22. Mgr. Rudolf Varga -
23. Mgr. Petra Vavrová -
24. Mgr. Silvia Žákovičová -
Vzdelávacia skupina: ZAA05_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Eva Adamová -
2. Mgr. Ľubomíra Augustínová -
3. Mgr. Marianna Barillová -
4. Mgr. Boris Drexler -
5. Mgr. Martina Dudeková -
6. Mgr. Ľubomíra Fialová -
7. Mgr. Mgr. Jana Ftáčnik Pastorková -
8. Mgr. Richard Fulek -
9. Mgr. František Klieštik -
10. Mgr. Martin Kolárik -
11. Mgr. Nataša Krulikovská -
12. Mgr. Marianna Kurucová -
13. Mgr. Eva Lagovská -
14. Mgr. Michaela Mišáková -
15. Mgr. Jana Paur Podmanická -
16. Mgr. Daniela Paurová -
17. Mgr. Zuzana Surmová -
18. Mgr. Paulína Turzová -
19. Mgr. Zuzana Želonková -
Vzdelávacia skupina: TTA02_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Drahomíra Benciová -
2. Mgr. Tatiana Bollová -
3. Mgr. Miroslava Borkovičová -
4. Mgr. Anna Bošnáková -
5. Mgr. Magdaléna Eliášová -
6. ThLic. František Fedorišin -
7. Mgr. Veronika Hlavatá -
8. Ing. Andrea Hyžová -
9. Mgr. Silvia Jezerská -
10. Mgr. Martina Klasová -
11. PaedDr. Zuzana Kopúneková -
12. Mgr. Lýdia Lenčéšová -
13. Mgr. Martin Machovič -
14. Mgr. Martina Mazúrová -
15. Mgr. art. Tomáš Picha -
16. Mgr. Alžbeta Poláková -
17. PhDr. Mgr. Drahomíra Rábarová -
18. Mgr. Klaudia Stračárová -
19. Mgr. Alena Susková -
20. Mgr. Bernadeta Véghová -