Učme deti poznávať a rešpektovať osobitosti rôznych krajín sveta

Učitelia geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov mali možnosť vypočuť si od svojich kolegov cestovateľov zaujímavé poznatky o histórii, spoločenských, kultúrnych a prírodných zaujímavostiach juhovýchodnej Ázie. Pútavé, vtipné a emocionálne podfarbené rozprávanie o prírode, podnebí, architektúre, pamiatkach UNESCO, ale aj o histórii a súčasnej situácii, počúvali poslucháči s veľkým záujmom.

Odborný seminár v Metodicko-pedagogickom centre Trenčín pripravili Tonka Dvoranová, Jozef Mikolášek a Robert Margoč. Predstavili poslucháčom známe aj menej známe miesta Vietnamu, Kambodže, Indie a Palestíny. Rozprávanie doplnili bohatým obrazovým materiálom a autentickými videami. Ochotne odpovedali na zvedavé otázky poslucháčov.

Účastníci vzdelávania ocenili možnosť spoznať rozmanitosť týchto krajín a súčasný život ich obyvateľov očami bežného človeka, učiteľa. Poskytlo im to mnoho materiálu na vyučovanie, aj inšpiráciu pri práci so žiakmi.

Na záver sa rozpútala živá neformálna debata o cestovateľských skúsenostiach. Všetci odchádzali v nádeji, že témou budúceho stretnutia bude Afrika.