Učitelia svoj voľný čas venovali vzdelávaniu

Posledný februárový týždeň sa v Komárne niesol v duchu XXIII. ročníka Pedagogických dní, ktorý už tradične organizoval Zväz maďarských pedagógov na Slovensku v spolupráci s detašovaným pracoviskom Metodicko-pedagogického centra v Komárne.

Pojmy učenie a vzdelávanie sa skloňovali vo všetkých pádoch, nakoľko prioritnou témou tohoročného stretnutia bolo vzdelávanie detí a žiakov v 21. storočí.

Pedagogické dni sa konali aj v priestoroch DP MPC v Komárne, kde bol realizovaný odborný tréning určený pedagogickým zamestnancom materských škôl. Vzdelávania boli zamerané na efektívne rozvíjanie kľúčových kompetencií detí v materských školách. Hodiny strávené vzdelávaním učitelia ocenili a vyjadrili, že získané informácie a príklady dobrej praxe využijú pri práci s deťmi a žiakmi v edukačnom procese.