Učenie s tvorivosťou: Hra sa môže začať!

Learning with creativity: Let the game begin!

Učenie s tvorivosťou: Hra sa môže začať!

Nová učiteľská akadémia MOOC prichádza s ponukou online kurzu „Učenie s tvorivosťou: Hra sa môže začať!“ Kurz sa začína 29. apríla 2019 a je určený pre riaditeľov škôl, učiteľov a výchovných poradcov.

Hlavnou témou kurzu je hra. Hra je dlhodobo dôležitým nástrojom učenia. Filozofi, biológovia, pedagógovia a psychológovia sa snažili skúmať, chápať a vysvetľovať korene a účel tejto univerzálnej aktivity. Hry samy osebe, či už ide o bežné hry bez použitia technológie, alebo hry s rôznymi technológiami, majú široké uplatnenie aj v školskom prostredí. Stimulujú riešenie problémov, podporujú zážitkové vzdelávanie a zvyšujú motiváciu žiakov a študentov v triede. V novom kurze učiteľskej akadémie „Učenie s tvorivosťou: Hra sa môže začať!“ učitelia objavia edukačné prínosy hry, preskúmajú spôsoby, ako sa dá hra využiť v triede, a naučia sa, ako pomôcť žiakom a študentom vytvárať hry.

Viac informácií o kurze:

Facebook a Twitter správy v 23 jazykoch vrátane slovenského jazyka, ako aj vizuály tu

• Facebook príspevok na zdieľanie: Facebook post to share

Prílohy: