Učebné plány, učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány v rámci školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní

Aktualizovať profesijné kompetencie a zručnosti pre tvorbu učebných plánov, učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
807/2012 - KV