Projekty - manuály a usmernenia

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce platný od 01.01.2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podstatné zmeny:

  • neprekladanie dochádzky zamestnancov škôl,
  • možnosť výberu formulára pracovného výkazu (akceptujeme aj nový tzv. „zjednodušený formulár pracovného výkazu“),
  • doplnenie usmernenia k dokladovaniu účasti na vzdelávaní.

Usmernenie pre zamestnávateľov a zamestnancov škôl k refundácii mzdy a činnosti zamestnancov zapojených do NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, počas mimoriadneho preruše-nia vyučovania na školách v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19

.

Procesný postup k refundácii ceny práce pedagogických a odborných zamestnancov v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - MŠ, ZŠ, SŠ.