Tvorivá dielňa - kreatívny nápad na využitie odpadového materiálu

Pedagogickí zamestnanci všetkých typov škôl dňa 27. februára 2019 v DP MPC v Trenčíne pod vedením lektorky Lýdie Asani vytvárali z odpadového materiálu užitočné dekoratívne a darčekové predmety. Cieľom realizovanej tvorivej dielne bolo na základe osvedčených pedagogických skúseností lektorky rozvíjať kreativitu účastníkov pri využívaní odpadového materiálu v aktivitách so žiakmi.

Absolventi na záver stretnutia vyjadrili pozitívnu spätnú väzbu a radosť z vlastnoručne vyrobených výrobkov. Ocenili praktické zameranie seminára a odborný prístup lektorky. Navrhli organizovanie podobných tvorivých dielní s rôznym zameraním.