Tvoríme a učíme tvoriť

V Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave na Ševčenkovej ulici č. 11 možno do konca januára vidieť výstavu diel pedagógov výtvarného odboru zo ZUŠ Juraja Kréna V Novom Meste nad Váhom, ZUŠ v Piešťanoch a ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.