Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. júna 2018 odborný seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania pod názvom Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Účastníci si pod vedením lektorky Mgr. Emílie Petrovskej mohli teoretické poznatky overiť v praxi.

Zúčastnených 24 pedagógov sa najskôr oboznámilo metodikou tvorby cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s konkrétnymi vzdelávacími štandardmi, evaluačnými otázkami a jednotlivými úrovňami výkonového štandardu. Formou zážitkových aktivít účastníci tvorili výchovno-vzdelávacie ciele pre jednotlivé vekové kategórie detí.

Účastníci seminára veľmi pozitívne ocenili priebeh a realizáciu takejto formy vzdelávania. Ocenili najmä jeho praktické zameranie a uvítali by jeho pokračovanie aj v budúcnosti.