Testovanie pohybových predpokladov

V priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave sa 13. – 15. júna 2018 konal seminár zameraný na testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka základných škôl, ktorý zorganizovali priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Národné športové centrum a detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave.

Na podujatí sa zúčastnilo takmer 250 učiteľov z Trnavského samosprávneho kraja. Jeho cieľom bolo prezentovať základné východiská súvisiace s testovaním pohybových predpokladov žiakov a súčasne predstaviť softvér, ktorý sa bude na testovanie používať. Učitelia zároveň absolvovali v telocvični prezentáciu praktických ukážok testov spolu s metodickými pokynmi na testovanie.