TEACH UP projekt prezentovali v Bruseli

Po úspešnej aktivite v rámci projektu TEACH UP, dvoch pilotných seminároch, pod názvom Country Dialogue Labs, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum (MPC) 27. novembra 2017 v Banskej Bystrici a 30. novembra 2017 v Bratislave, sa v dňoch 13.-14. decembra 2017 v Bruseli konalo stretnutie partnerov projektu, kde sa prezentovali výsledky z tejto aktivity.

Zapojené krajiny si vymenili skúsenosti, informovali sa o výsledkoch, návrhoch a postrehoch, ktoré vyplynuli zo stretnutí. Výsledky a podnety za každú partnerskú krajinu budú zapracované koordinátorom projektu do pripravovaného online vzdelávacieho programu pod názvom MOOCs.

Výsledky za Slovensko prezentoval garant projektu, riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja v Metodicko-pedagogickom centre PaedDr. Darina Výbohová, PhD., spolu s partnermi zo Žilinskej univerzity, ktorými sú Mgr. Albert Kulla, PhD. a Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

Prílohy: