Trnava

Adresa pracoviska
DP MPC Trnava
Lomonosovova 2797/6
91708 Trnava
+421 335 983 712
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Trnave

Kontakty
Telefón: 
+421 335 983 712
+421 918 401 464

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 335 983 713

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 335 983 714

učiteľ profesijného rozvoja