Sympózium Európsky týždeň - pracovné stretnutie projektu MOKKA v Nemecku

Zástupcovia Metodicko-pedagogického centra sa zúčastnili pracovného stretnutia projektu Erasmus+ MOKKA v Nemecku pod vedením riaditeľky sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC Dariny Výbohovej.

V meste Paderborn sa prvý májový týždeň už 15 rokov koná medzinárodné stretnutie zástupov škôl a vzdelávacích inštitúcií Europa Woche (EUW). Je to týždeň, počas ktorého sa konajú sympózium, projektové stretnutia, prezentácie, workshopy a kultúrne podujatia obsahovo zamerané na tému EÚ. Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, preto sa program EUW niesol pod názvom „Herkunft hat Zukunft“ – Pôvod má budúcnosť. Prednášky, diskusie a prezentácie boli venované témam sprístupnenia, spoznávania a adaptácie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva v podmienkach dnešnej školy.

Obsahom slovenského workshopu bola prezentácia riaditeľky Lucie Celecovej zo ZUŠ J. Albrechta v Bratislave o vzniku odboru audiovizuálnej tvorby, výučbe a aktivitách ZUŠ aj nad rámec formálnej výučby. Vo svojom vystúpení neopomenula ani vzdelávanie dospelých, ktorému sa v súčasnosti ZUŠ venuje. Súčasťou prezentácie bolo predstavenie profilu súťaže Zlatá klapka. Súťažné príspevky žiakov sú vždy rôznorodé, ak ide o techniku spracovania aj o obsah. Ukážkou súťažných príspevkov bol film Sen M. Sucháča zo SSUŠ vo Zvolene. Jeho autor bol ocenený mimoriadnou cenou MPC, ktorou bola účasť na sympóziu v Paderborne.

Prijatie účastníkov EUW na radnici a odborné prednášky spríjemnila svojím speváckym vystúpením Angelika Fábryová s klavírnym sprievodom Venceslavy Ilievskej. Obe sa predstavili aj v rámci slávnostného koncertu v Aule Teologickej fakulty.

MPC sa medzi partnermi z 21 krajín Európskej únie zviditeľnilo aj výstavou Biblické obrazové slová – „Biblische Bildworte“ v Bank für Kirche und Caritas eG v Paderborne. V rámci projektu Hrdinovia a svätci sa MPC podieľalo na vytvorení didaktickej názornej pomôcky pre vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, umenie a kultúra.

Okrem pracovných stretnutí projektových partnerov sú vždy dôležitou súčasťou podujatia aj neformálne rozhovory. Slávnostná atmosféra EUW bola tento rok umocnená tým, že bola udelená cena EMIL 2018 prof. Dr. Matthiasovi Wemhoffovi za jeho aktivity v oblasti podpory Európskeho spoločenstva.