Súčasný grafický dizajn očami stredoškolákov

Regionálne pracovisko Bratislava MPC Vás pozýva na výstavu žiackych výtvarných prác zo Súkromnej strednej školy dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava. Žiaci študijného odboru grafického a priestorového dizajnu a grafického web dizajnu pripravili pútavé a kreatívne spracované grafické námety, ktoré vznikli pod vedením výtvarných pedagógov Mgr. Michala Mečára vedúceho odboru,  Mgr. art. Tomáša Vicena a Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár ArtD. Výstava nesie názov Súčasný grafický dizajn očami stredoškolákov. Obsahom žiackych prác je skĺbenie digitálnych vedomostí, akými sú ovládanie grafických programov Illustator a Photoshop a praktických zručností nadobudnutých počas štúdia. Inšpiráciou pre tvorbu polystyrénových formátov veľkosti B1 1000x700 mm boli konkrétne námety z Dejín výtvarnej kultúry alebo Typografie. Žiaci svoje návrhy vektorovej grafiky vyrezali cez rezací ploter do polystyrénu. Pri realizácií výtvarných prác boli využité medzipredmetové vzťahy odborných predmetov s hlavným odborným predmetom Navrhovanie.

Záujemcovia sa môžu prísť pozrieť na vystavené diela do budovy Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, Ševčenkova 11, Bratislava do 30.6.2019 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Výstavu za RP MPC Bratislava pripravila Slávka Gécová, učiteľka kontinuálneho vzdelávania pre výtvarnú výchovu.