Stretnutie učiteľov anglického jazyka (Odborný seminár)

Dňa 28. mája 2019 sa uskutočnil pre učiteľov anglického jazyka základných škôl v DP MPC v Komárne v spolupráci s Ventures Books, výhradným distribútorom ELT vydavateľstva PEARSON odborný seminár.
Cieľom podujatia bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v anglickom jazyku. Lektorka Mgr. Jarmila Tomanová účastníkov seminára voviedla do problematiky kreatívnej výučby angličtiny pomocou metódy CLIL a predstavila rôzne stratégie na rozvíjanie slovnej zásoby.
Počas prestávky PaedDr. Judita Tóthová, metodička Ventures Books predstavila účastníkom nové tituly učebníc anglického jazyka vydavateľstva PEARSON a oboznámila ich s novými podpornými materiálmi.
Zúčastnení pedagógovia sa aktívne zapájali do pripravených aktivít a zhodli sa v tom, že predstavené stratégie môžu byť zaujímavým oživením vyučovania anglického jazyka.
                                                                                       

DP MPC Komárno