Školský servis TASR o projekte MPC pre angličtinárov

Školský servis Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) zverejnil v pondelok 11. 12. 2017 vo svojom servise, ako aj na svojom portáli skolskyservis.teraz.sk článok o aktivite Metodicko-pedagogického centra (MPC) ohľadom moderných vzdelávacích predmetov pre učiteľov angličtiny na stredných školách. Článok uvádzame v plnom znení, link na originál nájdete na konci textu.

Stredné školy môžu získať vzdelávacie materiály na výučby angličtiny. Materiály využíva momentálne približne 2000 stredoškolských angličtinárov.

Bratislava 11. decembra (TASR) – Stredné školy môžu získať moderné vzdelávacie predmety na výučby anglického jazyka. Jednotlivým školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce takýmto spôsobom zvyšovať kvalitu výučby cudzieho jazyka. TASR o tom v pondelok informovala manažérka kvality MPC Dana Mahútová.

,,S ohľadom na pozitívne hodnotenie didaktických vzdelávacích materiálov aj aktivít EnglishGO, rozširuje MPC možnosť ich získania aj pre ďalších angličtinárov v stredných školách. Materiály na výučbu anglického jazyka dostanú školy zdarma a bez akýchkoľvek povinností pre školu alebo učiteľov, navyše s ponukou využiť zaujímavé benefity," priblížila Mahútová. Vzdelávacie materiály EnglishGO je možné kombinovať s akoukoľvek učebnicou na výučbu anglického jazyka. Materiály využíva momentálne približne 2000 stredoškolských angličtinárov.

,,Materiál je vhodným doplnkovým materiálom na systematizáciu učiva a precvičovanie si prebratých tematických okruhov, ako i gramatických štruktúr. Najvýznamnejším prínosom materiálu je vysoký počet autentických nahrávok, ktoré umožnia študentom zlepšiť počúvanie s porozumením a osvojovať si potrebné stratégie. Je dôležité, aby učitelia vnímali možnosť pravidelného kontaktu žiakov s anglickým jazykom," povedala odborná garantka EnglishGO Jana Bérešová. V týchto dňoch dostávajú školy materiály EnglishGO pre všetkých nahlásených učiteľov angličtiny, ktorí môžu začať ihneď používať uvedený digitálny vzdelávací obsah. V prípade, že škola potrebuje materiály pre viac angličtinárov, má možnosť nahlásiť ich správny počet do 20. decembra prostredníctvom formulára na portáli www.mpc-englishgo.sk.

FOTO: TASR, teraz.sk

Článok na Školskom servise TASR si môžete pozrieť aj na linku:
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/stredne-skoly-mozu-ziskat-vzdelav...