Skladačka a okrúhly stôl – kooperatívne učenie pedagogických asistentov

Využívanie metód kooperatívneho učenia v práci pedagogických asistentov bolo obsahom seminára, ktorý zorganizovalo 20. marca 2018 regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove.

Na seminári sa zúčastnili pedagogickí asistenti z Prešovského i Košického samosprávneho kraja. Účastníci stretnutia si pod vedením Viery Šándorovej vyskúšali metódu skladačka a metódu okrúhly stôl. V otvorenej diskusii vyjadrili svoje názory na možnosti využitia uvedených metód v praxi, v rámci pomoci učiteľovi s ich aplikáciou vo výchovno-vzdelávacom procese. Zároveň hovorili o konkrétnej náplni práce vo svojej škole.

Za pozitívum účastníci stretnutia považujú skutočnosť, že získali nové vedomosti z oblasti kooperatívneho učenia a zároveň mohli navzájom porovnávať pracovnú činnosť pedagogických asistentov v jednotlivých školách. Na budúcom stretnutí by uvítali viacero tém, napríklad ako spolupracovať s učiteľom; kompetencie pedagogického asistenta; zameranie sa na prácu jednotlivca alebo dvojice; ďalšie metódy kooperatívneho učenia; ako zvládnuť zlosť a agresivitu žiakov.