Seminár o prírodovednej gramotnosti v Prešove

Regionálne pracovisko MPC Prešov zorganizovalo v posledný novembrový deň odborný seminár na tému prírodovednej gramotnosti, na ktorom sa zúčastnila takmer stovka učiteľov základných a stredných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

 

Cieľom stretnutia bolo prezentovať problematiku prírodovednej gramotnosti v podmienkach slovenského školstva vzhľadom na podpriemerné výsledky našich žiakov v medzinárodnom testovaní PISA v porovnaní s ostatnými krajinami OECD i ďalšími krajinami. Okrem základných informácií ohľadom PISA 2015 v prednáškach jednotlivých lektorov odzneli námety na aktivity podporujúce rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov rôznych vekových kategórií. Aktivity boli zamerané hlavne na rozvoj vyšších myšlienkových operácií. RNDr. Jarmila Gaálová zároveň informovala o projekte Bezpečnosť a prevencia, ktorý obsahuje informácie k problematike ochrany zdravia a prevencie.

 

V závere odborno-metodického seminára vystúpili žiaci Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorí prezentovali svoje vedecké práce v oblasti prírodných vied, s ktorými dosiahli významné ocenenia v medzinárodných vedeckých súťažiach mladých talentov. Účastníci podujatia reagovali na jednotlivé príspevky pozitívne, zaujalo ich množstvo námetov na aktivity pre žiakov zameraných na rozvoj prírodovednej gramotnosti, ktoré môžu aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Podujatie označili ako prínos pre svoju pedagogickú prax.