Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania v oblasti digitálnych kompetencií rozvíjaním tvorivosti využitím digitálneho Lega.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1142/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Digitálne lego