Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu

Cieľom vzdelávania je rozpoznať a regulovať silné a slabé stránky svojej komunikácie pre efektívnu komunikáciu s klientom a vedenie poradenského rozhovoru a práce so skupinou.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
552/2011 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj komunikačných zručností