Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu

Číslo akreditácie: 
1401/2014
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: