Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Vzdelávací program je zameraný na zdokonaľovanie kompetencií učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaka.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
811/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským