Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Číslo akreditácie: 
990/2012 - KV
Druh: