Rozvíjanie podnikateľských zručností žiakov Trenčianskeho kraja

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne pripravilo v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko zaujímavý odborný seminár venovaný problematike rozvoja podnikateľských zručností. V utorok 6. februára 2018 pod vedením skúsených lektorov Grétky Balátovej a Oldřicha Vaňousa mali učitelia, ktorí sa na školách podnikateľskému vzdelávaniu aktívne venujú, možnosť bližšie spoznať business model Canvas a diskutovať s lektormi o jeho využití pri plánovaní vlastného biznisu.

Pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozvíjať podnikateľské kompetencie žiakov, DP MPC v Trenčíne pravidelne pripravuje kontinuálne vzdelávanie, v rámci ktorého získajú užitočné praktické skúsenosti a metodické rady.