ROZVÍJANIE PISATEĽSKÝCH SCHOPNOSTÍ ŽIAKOV 3. ROČNÍKA ZŠ PROSTREDNÍCTVOM TECHNÍK TVORIVÉHO PÍSANIA