ROBOBRAILLE – PROSTRIEDOK NA ZVÝŠENIE SEBESTAČNOSTI ĽUDÍ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

V pondelok 4. 11. 2019 sa v priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) uskutočnilo stretnutie tvorcov a prevádzkovateľov systému RoboBraille s pedagogickými a odbornými zamestnancami pracujúcimi s deťmi a žiakmi so zrakovým postihnutím a inými druhmi postihnutia, či oslabenia. Učiteľka profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogiku PaedDr. Jana Verešová, PhD. zastupovala na podujatí vzdelávaciu organizáciu MPC Bratislava.

Stretnutie otvoril a účastníkov privítal predseda ÚNSS Branislav Mamojka, lektormi stretnutia boli Tanja Stevns a Lars Ballieu Christensen z Dánska.
RoboBraille je e-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre zrakovo postihnuté osoby a osoby s poruchami čítania.

Služba RoboBraille je dostupná 24 hodín denne ako samoobslužné riešenie a je k dispozícii bezplatne pre individuálnych nekomerčných používateľov mimo inštitúcií povinných poskytovať podporu (akademická inštitúcia, organizácia, asociácia alebo podobne). Používatelia na využívanie služby nemusia byť registrovaní. Cieľom je podporovať a presadzovať sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami zo sociálneho hľadiska, vo vzdelávacom systéme a aj na trhu práce.

Tvorcami systému RoboBraille Tanja Stevns – Project Manager a Lars Ballieu Christensen - RoboBraille Administrator sú z Dánska. Na projekte RoboBraille pre Slovensko spolupracovala s dánskou neziskovou organizáciou RoboBraille Outreach Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá zabezpečovala preklady a testovanie správnosti implementácie jednotlivých funkcií služby. Trojročný projekt je financovaný z grantu Nadácie VELUX (VELUX Foundations). Dánska spoločnosť zrealizovala lokalizáciu svojich služieb do slovenského jazyka. Lokalizácia sa začala začiatkom roku 2017 a dokončená bola v júni 2018. K dispozícii sú funkcie, ktoré umožňujú nevidiacim, slabozrakým ale aj osobám s poruchami čítania:

  • Spracovanie textového dokumentu do zvukovej formy.
  • Konverzia dokumentu do formátu epub.
  • Príprava dokumentu pre braillovskú tlač.
  • Konverziu neprístupných elektronických dokumentov do prístupnej formy.

Na stretnutí sa diskutovalo najmä o možnosti šírenia informácií o slovenskej verzii robobraille.org/sk pre širšiu špeciálno-pedagogickú verejnosť, pri ktorej by mohlo byť nápomocné práve MPC Bratislava. Súčasťou prezentácie bolo hodnotenie projektu a spôsoby realizácie hodnotenia v ďalšom období po ukončení projektu tak, aby boli prospešné pre udržateľnosť služby RoboBraille. Lektori predstavili e-learningový modul systému RoboBraille, ktorý umožňuje užívateľom nadobudnúť vedomosti a zručnosti pri používaní služby RoboBraille.