Recept na dobrého priateľa

Recept na dobrého priateľa

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Recept na dobrého priateľa

Cieľová skupina: žiaci základnej školy, členovia rodiny

Vzdelávacia oblasť:  Človek a hodnoty

Kľúčové kompetencie:

 • komunikačné
 • sociálne

 

 

 

Hlavný cieľ:

 • rozvíjať tvorivosť a oceniť hodnotu priateľstva vytvorením receptu na dobrého priateľa

Špecifické ciele:

 • vymenovať ľudské vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré tvoria priateľstvo
 • prejaviť radosť z priateľstva neverbálnou komunikáciou
 • vytvoriť recept a pripraviť pohostenie

Prostredie: trieda, domáce prostredie, rodina

Forma a počty: podľa vlastnej potreby

Trvanie: 45 - 60min

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita  je zameraná  na vzdelávaciu oblasť Človek a  hodnoty. Cieľom je  podporiť u účastníkov správnu hodnotovú orientáciu, kde úcta k človeku  zaujíma významné miesto. Pri plnení tohoto cieľa  podporujeme iniciatívu, empatiu,  originalitu a tvorivosť žiakov alebo detí. Prezentovaná aktivita prispieva k  rozvoju kompetencií detí, ktoré smerujú k uvedomovaniu si hodnôt a vedú k prosociálnemu správaniu.

Potrebný materiál: perá/ ceruzky, papier, príloha

Metodický postup:

 

Motivácia: Rozprávanie o priateľstve

Priateľstvo je vzácny dar, nedá sa kúpiť za peniaze a spája ľudí po celom svete. Je rozdiel medzi kamarátstvom a  priateľstvom. Kamarátov môžeme mať veľa, ale hovorí sa, že priateľov spočítame na prstoch jednej ruky. Je to veľmi ťažko opísateľný cit, ktorý nám vždy rozžiari deň a priatelia sú ako kvety.  V priateľstve sú dni šťastné, ale aj dni skúšok a nedorozumení. Presne tak ako každý deň nesvieti slnko, príde zlé počasie, dážď a vietor. Hovorí sa: V núdzi poznáš priateľa... Niektorí ľudia sa len hrajú na priateľov a priateľstvo preverí čas, ochota a  pomoc. Každý z nás má šancu byť dobrým človekom a priateľom.

Poznáte aj vy nejaký pekný citát o priateľstve? Radi by sme o ňom vedeli. ( príloha – citáty o priateľstve)

 

Hlavná časť: Recept na dobrého priateľa

Určite všetci už vyskúšali v kuchyni nejaké zaujímavé recepty, či už veľmi jednoduché alebo zložitejšie, podľa toho ako nás táto oblasť zaujíma. Základom každého receptu sú ingrediencie nevyhnutné na úspešné varenie, pečenie alebo iné kulinárske dobroty. Okrem toho každý recept má stanovený popis ako postupovať, koľko čoho máme pridať a čo urobiť aby sa varenie podarilo. Varenie je ako hra alebo umenie, pri ktorom dávate priestor svojej fantázii a tvorivosti a z čoho v závere máte radosť a dobrý pocit.

 

Dnes ale budeme pripravovať recept na dobrého priateľa a budeme postupovať ako pri varení v kuchyni.

Pripravíme si ingrediencie, ktoré by mohli  byť súčasťou tohto receptu. Čo všetko tvorí dobré priateľstvo?

Ponúkame niekoľko nápadov: porozumenie, úprimnosť, úsmev, super zážitky, priateľská pusa, objatie, pomoc, dôvera, veľké a dobré srdce a pod...

Vymyslite a napíšte  svoj zoznam ingrediencií, ktoré budú tvoriť váš recept. Vyberte si a pridajte k nim dávkovanie a  množstvo v gramoch, litroch, hrstiach, lyžičkách a pod...

V závere napíšte postup, dávkovanie a spôsob podávania. Buďte otvorení novým nápadom, nebojte sa experimentovať a zapojte svoje zmysly.

 

Napr.: Všetky prísady okrem zrniek pozornosti a kila objatí dôkladne a poriadne premiešame. Dáme zapiecť do rúry na 20 minút. Potom pocukrujeme kilom objatí a okoreníme zrnkami pozornosti. Podávame na tanieri a ochutíme jednou kamarátskou pusou.

 

Reflexia:

Všetky recepty si postupne prečítame, v každom recepte sa snažíme  nájsť originalitu, účastníkov pochválime a recepty dáme na viditeľné miesto alebo výstavku. Na záver si spoločne pripravíme niečo dobré na zahryznutie, čo všetci máme radi a môžeme pokračovať v rozhovore.

 

Poznámky pre učiteľa alebo rodičov:

 • vytvorte príjemné prostredie a uvoľnenú atmosféru
 • povzbudzujte deti a pomôžte im

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • napísať svojmu priateľovi list, sms alebo mail
 • pozvať, stretnúť sa s priateľom a spoločne uvariť niečo dobré
 • v podobných aktivitách vybrať si na tvorbu receptu iné hodnoty, ako napr.: rodina, zdravie a pod.
 • jednoduché pohostenie s prezentáciou receptu môže byť súčasťou motivácie

Autor/Zdroj: PaedDr. Zuzana Madarasová, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov, aktivity z praxe v predmete etická výchova

Ďalšie zdroje: https://www.vesele-veci.sk/blog/10-najkrajsich-citatov-o-priatelstve/

Prílohy na stiahnutie:

10 najkrajších citátov o priateľstve