Problémy životného prostredia a klimatických zmien zaujali učiteľov Trenčianskeho kraja

MPC Trenčín v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít Trenčín realizovalo odborný seminár na pálčivú tému Životné prostredie a klimatické zmeny. Seminár sa konal aktuálne počas Medzinárodného dňa ochrany ozónovej vrstvy, čo malo poukázať na súvislosť medzi ozónovou dierou a klímou zemského povrchu, ktorú potvrdzujú najnovšie odborné štúdie. Hoci ľudstvo čelí klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu už od druhej polovice dvadsiateho storočia a témam sa venujú i významné medzinárodné organizácie, povedomie ľudí o klimatických problémoch je veľmi nízke. Je preto potrebné zaoberať sa vážne touto problematikou i vo výchovno-vzdelávacom procese na základných a stredných školách.

Cieľom odborného seminára bolo inšpirovať učiteľov, ktorí sa venujú globálnym témam z oblasti environmentálnej výchovy,  k aktivitám na zvyšovanie záujmu žiakov o problematiku životného prostredia, osobitne v súvislosti s klimatickými zmenami. Odborný seminár pod odborným vedením Richarda Medala priniesol učiteľom mnoho podnetných námetov a materiálov na interaktívne výučbové aktivity.