Prierezové témy v predmete náboženstvo/náboženská výchova primárneho vzdelávania

Vzdelávací program je zameraný na implementáciu prierezových tém do náboženskej edukácie v primárnom vzdelávaní.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
744/2012 - KV