Prierezové témy v predmete náboženstvo/náboženská výchova nižšieho sekundárneho vzdelávania

Vzdelávací program je zameraný na implementáciu prierezových tém do náboženskej edukácie v nižšom sekundárnom vzdelávaní.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
720/2012 - KV