Prevencia násilia páchaného na deťoch

Dňa 11.10.2018 sa v RP MPC v Prešove konalo podujatie v spolupráci s OZ MY MAMY a UPSVAR Prešov so zameraním na cieľovú skupinu učiteľov predprimárneho vzdelávania, učiteľov primárneho vzdelávania a vychovávateľov Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Odborný seminár na tému Prevencia násilia páchaného na deťoch viedla lektorka Mgr. Apolónia Sejková.

Napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, Slovenská republika žiaľ nie je výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Cieľom seminára bolo prezentovať teoretické a praktické poznatky v oblasti problematiky prevencie násilia páchaného na deťoch. Zároveň seminár ponúkol možnosť rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, ktoré  pomôžu  úspešne aplikovať  túto tému do  školskej praxe  a poskytnúť aktuálne zdroje literatúry a kontaktov v tejto oblasti.

 

Medzi  vybrané  témy bola zaradená napríklad Primárna prevencia – možnosti a obmedzenia, rizikové faktory, mýty a fakty, možnosti diagnostiky a pomoci, prezentácia Národného  projektu  Podpora ochrany detí pred násilím a prípadové štúdie.

 

Podľa vyjadrenia účastníkov tohto podujatia bola téma aktuálna, výklad  lektorky bol výborný  a zaujímavý, účastníci taktiež ocenili dobrú  prípravu – nové informácie a  príklady zo života, možnosť  odbornej spolupráce, námety a taktiež výmenu praktických skúseností.