Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v ZŠ

V tomto vzdelávacom programe môžu učitelia a vychovávatelia získať, prehlbovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie v oblasti prevencie a riešenia agresivity a šikanovania v edukačnom prostredí základných škôl

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
992/2012 - KV