Predstavujeme Vám prvého hlavného rečníka medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia

Andreas Schleicher

riaditeľ odboru pre vzdelávanie a osobitný poradca generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) v Paríži.

Andreas Schleicher ako kľúčový člen manažmentu OECD podporuje strategické zámery OECD na vypracovanie analýz a politiky poradenstva na zabezpečenie ekonomického rastu a sociálneho pokroku.

Podporuje prácu odboru pre vzdelávanie a rozvoj zručností na globálnej úrovni a podporuje spoluprácu v rámci OECD i mimo nej.

Práca odboru zahŕňa okrem hodnotenia krajín a ich politík aj program pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA), prieskum OECD o zručnostiach dospelých (PIAAC), medzinárodný prieskum OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS) so zameraním na učiteľov a analýzy indikátorov výkonnosti vzdelávacích systémov (INES).

Andreas Schleicher pred nástupom do OECD pôsobil ako riaditeľ Medzinárodnej asociácie pre vzdelávanie (IEA).

Vyštudoval fyziku v Nemecku a matematiku a štatistiku v Austrálii. Získal viaceré vyznamenania a ocenenia vrátane ceny Theodora Heussa. Je čestným profesorom na Heidelbergskej univerzite.

 

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť a vypočujte si tohto renomovaného experta.