Prečo sú učebné štýly mýtus a čo skutočne pomáha žiakom v procese učenia sa? (odborný seminár)

Dňa 20.5.2019 sa na regionálnom pracovisku MPC v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár zameraný na učebné štýly žiakov.

Lektorkou bola Mgr. Anna Pávová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre anglický a nemecký jazyk z regionálneho pracoviska MPC v Banskej Bystrici.

Témou odborného seminára bola teória o učebných štýloch žiakov, ktorá je v oblasti vzdelávania stále populárna aj napriek tomu, že vedci z oblasti neurológie považujú učebné štýly za neuromýtus. V prvej časti seminára boli predstavené fakty z oblasti neurovedy, ktoré vysvetľujú ako funguje mozog a tiež výsledky štúdií zameraných na učebné štýly. Druhá časť seminára bola zameraná koncepciu mozgovo-kompatibilného učenia. Prezentované boli zaujímavé fakty týkajúce sa fungovania mozgu, ktoré priamo súvisia s procesom učenia sa.

Účastníci mali možnosť diskutovať o tom, čo môže skutočne zlepšiť proces učenia sa žiakov namiesto učebných štýlov.