Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania + prihlásenie na vzdelávanie

Ak sa vzdelávací program nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdelávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.

 


 MANUÁL - online vzdelávanie

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.
Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.