Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia v primárnom vzdelávaní

Teoretická časť sa venuje aktuálnym pedagogickým dokumentom, základom anatómie, charakteristike regeneračným cvičeniam, zásadám diagnostikovania svalovej nerovnováhy, skladbám a zostavám cvičebných tvarov. Praktická časť umožní účastníkovi naučiť sa prostredníctvom konkrétneho súboru testov zistiť oslabenia jednotlivých svalových partií žiaka a pomocou súboru cvičení, zostáv a pohybových programov eliminovať zistené odchýlky. Prínosom stretnutí je zážitkové učenie.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
779/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Pohybový systém a RG v PV