Podpora STEM vzdelávania na 9. ročníku Murgašových dní

Súkromné gymnázium v Lučenci, Metodicko-pedagogické centrum, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet klub č. 894 pri ZŠ Vajanského v Lučenci pripravili s finančnou podporou medzinárodného projektu SCIENTIX 9. ročník Murgašových dní. Je to už tradičné stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti človek a príroda.

V dňoch 18. – 19. 10. 2018 bol pre účastníkov pripravený pestrý program, v praktickej časti tematicky zameraný na Svetový deň monitorovania vody. Podujatie otvorila Mgr. Saskia Palkovičová, poverená riadením školy, a účastníkov prišla pozdraviť aj primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková (...viac info v prílohe).

Prílohy: