Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít

Číslo akreditácie: 
1008/2012 - KV
Druh: