ŽIACKE PORTFÓLIO – NÁSTROJ ROZVOJA ŽIAKA A UČITEĽA

Autor, Popis: 
Klára Vranaiová, Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Košice Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2014, č. 3, s. 10-13.
Anotácia: 
Nasledujúci príspevok sa venuje možnostiam práce s portfóliom ako nástroja podpory procesov učenia sa. V príspevku sú opísané jednotlivé typy portfólií, fázy práce s portfóliom, jeho zavedenia a skladanie. Pozornosť je venovaná aj meniacej sa úlohe pedagogického zamestnanca pri hodnotení pomocou portfólia v určitej kultúre školy.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady