ZBIERKA PROBLÉMOVÝCH ÚLOH, HIER A PRACOVNÝCH LISTOV NA PRECVIČENIE POHYBU V ŠTVORCOVEJ SIETI PRE DETI V MATERSKEJ ŠKOLE

Autor, Popis: 
Zuzana Sedmáková, Materská škola, Krškany VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE UČITEĽSTVO PRE MŠ
Časopis: 
Pedagogické rozhľady