ZÁŽITKOVÉ METÓDY PODPORUJÚCE RECEPCIU LITERÁRNEHO TEXTU

Autor, Popis: 
Ingrid Nosková, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Banská Bystrica
Anotácia: 
Príspevok sprostredkúva vnímanie zážitku ako fenoménu, ktorý pozitívne ovplyvňuje recepciu literárneho umeleckého artefaktu, ale aj širokospektrálnejšie vnímanie okolitého sveta. V obsahovom korpuse článku sa nachádzajú podnety na možnosti jeho stimulácie v edu-kačnom procese prostredníctvom zážitkových metód a aktivít.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady