VYUŽITIE VIDEOSEKVENCIÍ V EDUKAČNOM PROCESE

Autor, Popis: 
Ivana Papcunová, Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady