VYUŽITIE DIDAKTICKEJ HRY BLUDISKO NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Autor, Popis: 
Mária Vološinová, Základná škola s materskou školou, Jarovnice 464 VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady