VYUŽITIE AKTIVIZUJÚCICH METÓD NA PODPORU MOTIVÁCIE K AKTÍVNEJ ČINNOSTI VO VYBRATÝCH TEMATICKÝCH OBLASTIACH VÝCHOVY V ŠKD

Autor, Popis: 
Ivana Poliaková, Základná škola kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE VYCHOVÁVATEĽSTVO
Časopis: 
Pedagogické rozhľady