Vytvorenie a aplikácia pracovných listov v odborných predmetoch

Autor, Popis: 
Jana Kočárová, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
Anotácia: 
Ukážky pracovných listov v predmete regionálne zvyky a tradície v rámci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Pre vyuzitie pracovnych listov sme sa rozhodli z dovodu chybajucej nazornej ukazky - chybajucich prostriedkov nazornosti pri preberani jednotlivych tem v predmete Regionalne zvyky a tradicie. Tento odborny povinne volitelny predmet sa vyucuje na SOS podnikania, Masarykova 24, Presov v odbore 63 24 M manazment regionalneho cestovneho ruchu.

Jeho obsah je strukturovany do tematickych celkov (tema a podtemy). Predmet sa vyucuje len vo stvrtom rocniku. Dotacia predmetu su 2 hodiny tyzdenne. Obsah vyucby vychadza zo vzdelavacej oblasti ,,Teoreticke odborne vzdelavanie" SVP 63 Ekonomika a organizacia, obchod a sluzby. Pre dany predmet nie je navrhnuta ucebnica, je len na ucitelovi, ake vhodne materialno didakticke prostriedky vyuzije pri svojej praxi. Ziaci su odkazani len na ucivo, obsah, ktory dostanu na hodinach predmetu, ucivo si opakuju doma na zaklade poznamok z hodiny. Ucitel musi podat ziakom obsah uciva zaujimavo, tak, aby si ziak zapamatal co najviac novych informacii a aby to v jeho pamati aj zotrvalo. Nazornost je zakladom ucenia sa ziakov a tym aj efektivnym nastrojom pre dobre vysledky ziakov.

Pri priprave pracovnych listov sme sa snazili odstupnovat obtiaznost uloh a jednotlive ulohy formulovat jasne, jednoznacne. Pracovne listy pozostavaju z roznych uloh tak, aby sme respektovali Bloomovu taxonomiu cielov. Nechavali sme dostatok priestoru na rozvoj tvorivosti a fantazie ziakov.

Ukazka a analyza pracovnych listov

Pracovne listy su zamerane na jednotlive temy tematickeho celku Kalendarne zvyky. Z dovodu odporucaneho postupu su jednotlive pracovne listy ocislovane a maju svoj nazov. V dalsej casti prace uvadzame ukazky dvoch pracovnych listov, ktorych jednotlive ulohy sme analyzovali z hladiska uciva, cielov, zasad, metod, organizacnych foriem, medzipredmetovych vztahov a kompetencii.

Pracovny list c. 1

Tema: Jesenne zvyky

Ciel: Popisat clenenie jesennych zvykov. Charakterizovat jednotlive zvyky jesenneho obdobia. Zdovodnit vyznam poznania jesennych zvykov a ich vyuzitie v cestovnom ruchu.

Uloha c. 1 Vymenujte zvyky jesenneho obdobia

Uloha c. 1 je postavena na urovni zapamatania a reprodukovania osvojenych vedomosti. Vypracovanim tejto prvej ulohy ziaci splnia kognitivny ciel: Popisat clenenie jesennych zvykov. Obsahom ulohy je zakladne ucivo na informativnej urovni, ale osvojenie tohto uciva je zakladom na zvladnutie dalsieho uciva. V ramci medzipredmetovych vztahoch budu pre ziakov tieto poznatky potrebne v predmete Technologia sluzieb cestovneho ruchu. V ulohe je uplatnovana zasada primeranosti. Rozvija komunikaciu v materinskom jazyku. Odporucame vypracovanie ulohy samostatne ziakmi prostrednictvom pracovneho listu a ceruzky. V oblasti hodnotenia je hlavnym kriteriom vymenovanie 8 spravnych pojmov, za kazdy spravny pojem ziakom pridelime 1 bod.

Uloha c. 2 Doplnte hlavne symboly ku zvykom: Vinobranie Dozinky Zber urody Priadky Paracky

Uloha c. 2 je zhotovena na urovni zapamatania a porozumenia. Ziaci jej vyplnenim splnia kognitivny ciel: Rozlisit jednotlive jesenne zvyky, ako aj vysvetlit rozdiely jednotlivych zvykov medzi regionmi. Obsahom ulohy je opat zakladne ucivo. Jeho zvladnutie je potrebne na zdovodnenie vyznamu zvykov a tradicii na rozvoj cestovneho ruchu. Tato uloha suvisi v ramci medzipredmetovych vztahov s predmetmi podnikanie v cestovnom ruchu, hotelierstvo a gastronomia, animacne sluzby a kongresove sluzby. Uloha uplatnuje zasadu primeranosti, individualneho pristupu, aktivity a trvacnosti. V oblasti klucovych kompetencii uloha rozvija kompetenciu ucit sa ucit, iniciativnost. Odporucame individualnu pracu ziakov. K ulohe potrebujeme ceruzu a samotny pracovny list. Hlavnym kriteriom hodnotenia je priradenie minimalne jednej spravnej indicie ku zvykom. Za kazdu spravnu odpoved odporucame priradit 1 bod. Maximalny pocet bodov, ktore mozu ziaci ziskat, je 5 bodov.

Uloha c. 3

a) Vypiste dve pranostiky, ktore sa viazu na dusickove dni.

b) Vytvorte jednu vlastnu pranostiku pre spominane dni.

Uloha c. 3 je formulovana na urovni zapamatania a porozumenia vztahov medzi osvojenymi poznatkami (a). V dalsej jej casti (b) sme sa zamerali na analyzu, syntezu a hodnotenie. Obsahom je zakladne ucivo. Touto ulohou chceme dosiahnut psychomotoricke ciele u ziakov - Vyhladat na internete pranostiky pre jesenne obdobie. Dalsim je afektivny ciel - Naucit sa tvorit. Tato uloha zabezpeci prepojenie s inymi predmetmi - ide o vztah s predmetmi: slovensky jazyk, podnikanie v cestovnom ruchu, odborna prax. Uplatnujeme v nej zasady: uvedomelosti, samostatnosti, trvacnosti a sustavnosti, primeranosti a potupnosti. Odporucame ulohu vypracovat individualne ziakmi a potom spolocne prejst a vypocut si tvorbu kazdeho ziaka. Za spravne prve dve pranostiky priradime ziakom 2 body, za vlastnu tvorbu 2 body tomu, kto ulohu splnil, 0 bodov za nesplnenie ulohy. Ak ziak napise navyse jednu vlastnu pranostiku, odporucame priradit navyse 2 body.

Uloha c. 4 Vytvorte cinquain (5-versovu basen) na temu priadky ako slogan, ktory podnik cestovneho ruchu pouzije v ramci marketingovej strategie pre zvysenie navstevnosti.

Uloha c. 4 pokryva uroven aplikacie, analyzy a syntezy. Vypracovanim tejto ulohy ziaci splnia afektivny ciel: Vytvorit pat versovu basen. Obsah uciva respektuje medzipredmetove vztahy, je aplikovatelny v predmete slovensky jazyk a marketing. U ziaka rozvija tieto kompetencie: komunikacia v materinskom jazyku - pouzivanie odbornej terminologie, tvorivost, iniciativnost a podnikavost, sposobilost byt kreativny, schopnost pracovat individualne aj timovo. Uloha uplatnuje zasady primeranosti a postupnosti, aktivity, trvacnosti, nazornosti a individualneho pristupu. Tuto ulohu mozu ziaci vykonavat individualne alebo aj timovo vo dvojiciach. Okrem listu je potrebna aj ceruza.

Hlavne kriteria hodnotenia: Prvy vers je silno priznakove podstatne meno. Druhy su dve pridavne mena, ktore prvy vers modifikuju, davaju mu jedinecnejsie vlastnosti. Treti vers dynamizuje celu basen, su to tri slovesa. Posuvaju podstatne meno do zaujimavych situacii. Stvrty vers je nosny. Vyjadruje postoj autora, pripravuje basen na pointu, variuje povodny vyznam prveho versa. Sklada sa zo styroch slov. Autor musi uvazovat nad vyberom slov a ich skratenou vyznamovou kombinaciou. Piaty vers je opat podstatne meno, ktore urcitym sposobom, metaforicky, suvisi s tym prvym, a tak uzatvara celu basen - (prirovnanie, metaforu) do celku... Posledny vers - slovo je pointou, ktora vytvara urcity esteticky zazitok. Za kazdy splneny vers odporucame priradit jeden bod. Maximalny pocet bodov, ktore moze ziak ziskat - 5.

Uloha c. 5 Naplanujte pre hotel Dukla **** v Presove dva balicky sluzieb, kde zohladnite jesennu sezonu a vyuzijete niektore poznatky o tradicnych jesennych zvykoch na Slovensku.

Uloha c. 5 je zamerana na aplikaciu, analyzu, syntezu a hodnotenie. Ziaci jej vypracovanim splnia kognitivny ciel: Vysvetlit vyznam poznania regionalnych jesennych zvykov a afektivny ciel: Vyjadrit svoj nazor na vyuzivanie zvykov pri podnikani. Obsahom tejto ulohy je rozsirujuce ucivo - vyuzitie jesennych zvykov v podnikoch cestovneho ruchu. Ucivo respektuje medzipredmetove vztahy s predmetmi podnikanie v cestovnom ruchu, odborna prax, technologia sluzieb cestovneho ruchu, marketing, hotelierstvo a gastronomia. Rozvija komunikaciu v materinskom jazyku - pouzivanie odbornej terminologie, tvorivost, sposobilost byt kreativny, schopnost pracovat individualne aj v time. Iniciativnost a podnikavost. Uplatnuje zasady aktivity, primeranosti, sustavnosti, trvacnosti, nazornosti, jednoty teorie s praxou. Ulohu mozu ziaci tvorit individualne alebo timovo. K tejto ulohe je potrebna len ceruzka a papier. Kriteriom hodnotenia je spravne vyskladanie kombinacie sluzieb - balicek sluzieb - konkretne ubytovacich, stravovacich a doplnkovych sluzieb (3 body) a vhodne priradenie kreativnych napadov k jednotlivym sluzbam tak, aby navzajom vytvorili harmonicky celok. Za tuto aktivitu mozu ziskat maximalne 6 bodov (ku kazdej sluzbe treba uviest 2 napady). Za originalny nazov mozu ziskat 2 body, menej originalny 1 bod.

Uloha c. 6 Navrhnite akcie pre obec alebo mesto, ktore suvisia s jesenou - konkretne so zberom urody tak, aby tato akcia/udalost zblizila ludi v obci, respektive prilaka do obce dalsich navstevnikov.

Uloha c. 6 je zamerana na aplikaciu, analyzu, syntezu a hodnotenie. Ziaci jej vypracovanim splnia kognitivny ciel: Vysvetlit vyznam poznania regionalnych jesennych zvykov a afektivny ciel: Vyjadrit svoj nazor na vyuzivanie zvykov pri podnikani. Obsahom tejto ulohy je rozsirujuce ucivo - vyuzitie jesennych zvykov v podnikoch cestovneho ruchu. Ucivo respektuje medzipredmetove vztahy s predmetmi marketing, podnikanie v cestovnom ruchu, odborna prax, technologia sluzieb cestovneho ruchu, hotelierstvo a gastronomia. Rozvija komunikaciu v materinskom jazyku - pouzivanie odbornej terminologie, tvorivost, sposobilost byt kreativny, schopnost pracovat v time aj individualne. Uplatnuje zasady aktivity, primeranosti, postupnosti, trvacnosti, jednoty teorie a praxe. Ulohu mozu ziaci tvorit individualne alebo timovo - v skupinkach (2 - 3 ziaci). Ziaci mozu vymyslat akcie pre svoju rodnu obec/mesto. K tejto ulohe je potrebna len ceruzka a papier. Kriteriom je vytvorenie kreativnych napadov - minimalne 2 akcie/podujatia pre obec (pocet bodov 2), kde ziaci rozpracuju viziu akcie (2-krat po 2 body) a ciele akcie (2-krat po 2 body). Za tuto aktivitu mozu ziskat maximalne 10 bodov. Za dalsi originalny tip akcie/podujatia mozu ziskat 2 body.

Uloha c. 7 - Ako animatori hotela navrhnite pre hosti v hoteli zaujimave akcie pre deti tak, aby ste vyuzili jesenne zvyky a tradicie a zaroven, aby ste zaujali malych huncutov.

Uloha c. 7 pokryva uroven pochopenia, aplikacie, analyzy a syntezy, ale aj hodnotenia. Vypracovanim tejto ulohy ziaci splnia ciel: Vytvorit zaujimavy produkt hotela s vyuzitim jesennych zvykov a tradicii. Obsah uciva respektuje medzipredmetove vztahy, je aplikovatelny v predmete marketing, animacne a kongresove sluzby, podnikanie v cestovnom ruchu. Rozvija tieto kompetencie u ziaka: komunikacia v materinskom jazyku - pouzivanie odbornej terminologie tvorivost, iniciativnost a podnikavost, sposobilost byt kreativny, schopnost pracovat individualne aj timovo. Uloha uplatnuje zasady primeranosti a postupnosti, aktivity, trvacnosti, nazornosti a individualneho pristupu, prepojenia teorie a praxe. Tuto ulohu mozu ziaci vykonavat individualne alebo aj timovo vo dvojiciach. Okrem listu je potrebna aj ceruza. Hlavne kriteria hodnotenia: za kazdy navrh kreativneho napadu1 bod.

Pracovny list c. 2

Tema: Zimne zvyky

Ciel: Popisat clenenie zimnych zvykov. Charakterizovat jednotlive zvyky zimneho obdobia. Priradit datumy a pranostiky viazuce s k dolezitym zimnym dnom.

Uloha c. 1 Nakreslite myslienkovu mapu k teme Zimne obdobie a zvyky (ako pomocka moze sluzit aj tento nakres).

Uloha c. 1 pokryva uroven analyzy, syntezy a hodnotenia. Ziaci jej vypracovanim splnia psychomotoricky ciel: Nacrtnut vnimanie zimneho obdobia a zvykov. Kognitivny ciel: Priradit pojmy, usporiadat slova tak, aby na seba nadvazovali. Obsahom tejto ulohy nie je prebrate ucivo, ide o zistenie predstavy ziakov o novom ucive. Uloha respektuje medzipredmetove vztahy s predmetmi podnikanie v cestovnom ruchu, odborna prax, technologia sluzieb cestovneho ruchu, marketing, hotelierstvo a gastronomia. Rozvija komunikaciu v materinskom jazyku - pouzivanie odbornej terminologie, tvorivost, sposobilost byt kreativny, schopnost pracovat individualne aj v time. Iniciativnost a podnikavost. Uplatnuje zasady aktivity, primeranosti, postupnosti, sustavnosti, trvacnosti, nazornosti, jednoty teorie s praxou. Ulohu mozu ziaci tvorit individualne alebo timovo. K tejto ulohe je potrebna len ceruzka a papier. Kriteriom hodnotenia je usporiadanie jednotlivych pojmov, slov. Za tuto ulohu je minimalny pocet bodov dva za 2 pojmy, ktore na seba nadvazuju a su vo vzajomnej vazbe v suvislosti so zimnym obdobim. Maximalny pocet bodov nie je stanoveny, zalezi od ziaka, ake vzajomne prepojenia pojmov dokaze vytvorit. Podmienkou je spravna vazba.

Uloha c. 2 Rozdelte zimne obdobie na etapy.

Uloha c. 2 je zhotovena na urovni zapamatania a porozumenia. Ziaci jej vyplnenim splnia kognitivny ciel: Vymenovat jednotlive etapy zimneho obdobia. Obsahom ulohy je zakladne ucivo. Jeho zvladnutie je potrebne na rozdelenie zvykov podla jednotlivych etap zimneho obdobia. Tato uloha suvisi v ramci medzipredmetovych vztahov s predmetmi podnikanie v cestovnom ruchu, hotelierstvo a gastronomia, animacne sluzby a kongresove sluzby. Uloha uplatnuje zasadu primeranosti, individualneho pristupu, aktivity a trvacnosti. V oblasti klucovych kompetencii uloha rozvija kompetenciu ucit sa ucit, iniciativnost, samostatnost. Odporucame individualnu pracu ziakov. K ulohe potrebujeme ceruzu a samotny pracovny list. Hlavnym kriteriom hodnotenia je napisanie styroch vyznamnych pojmov do prazdnych riadkov. Za kazdu spravnu odpoved odporucame priradit 1 bod. Maximalny pocet bodov, ktore mozu ziaci ziskat, su 4 body.

Uloha c. 3 Priradte jednotlive zvyky ku etapam zimneho obdobia.

Uloha c. 3 je zhotovena na urovni zapamatania a porozumenia, pochopenia. Ziaci jej vyplnenim splnia kognitivny ciel: Rozlisit jednotlive zimne zvyky podla etap zimneho obdobia. Obsahom ulohy je opat zakladne ucivo. Jeho zvladnutie je potrebne na pochopenie vyznamu zvykov a tradicii na rozvoj cestovneho ruchu. Tato uloha suvisi v ramci medzipredmetovych vztahov s predmetmi podnikanie v cestovnom ruchu, hotelierstvo a gastronomia, animacne sluzby a kongresove sluzby. Uloha uplatnuje zasadu primeranosti, individualneho pristupu, aktivity a trvacnosti, sustavnosti a samostatnosti. V oblasti klucovych kompetencii uloha rozvija kompetenciu ucit sa ucit, iniciativnost, kompetencia komunikacie v materinskom jazyku. Odporucame individualnu pracu ziakov. K ulohe potrebujeme ceruzu a samotny pracovny list. Hlavnym kriteriom hodnotenia je priradenie minimalne dvoch typickych zvykov ku kazdej etape zimneho obdobia. Za kazdu spravnu odpoved odporucame priradit 1 bod. Minimalny pocet bodov 8. Maximalny pocet bodov 20.

Uloha c. 4

a) Priradte datumy k vyznamnym dnom zimneho obdobia.

b) Rozdelte pranostiky podla datumov a vysvetlite ich.

Uloha c. 4 je formulovana na urovni zapamatania a porozumenia vztahov medzi osvojenymi poznatkami ako aj analyzy. Obsahom je zakladne ucivo. Touto ulohou chceme dosiahnut kognitivny ciel u ziakov: Priradit datumy k vyznamnym dnom zimneho obdobia, afektivny ciel: Vyjadrit svoj postoj k pranostikam. Tato uloha zabezpeci prepojenie s inymi predmetmi - ide o vztah s predmetmi: slovensky jazyk, podnikanie v cestovnom ruchu, odborna prax, marketing. Uplatnujeme v nej zasady: uvedomelosti, samostatnosti, trvacnosti a sustavnosti, primeranosti a potupnosti. Odporucame ulohu vypracovat individualne ziakmi. Za kazdu spravne vyplnenu ulohu a) moze ziak ziskat jeden bod. Spolu 15 bodov. Za ulohu b) moze ziak ziskat 14 bodov za spravne priradenie datumu k pranostike. Vysvetlenie pranostiky sa neboduje.

Uloha c. 5 Porozpravajte sa so starymi rodicmi na temu vianocne obdobie u nas v rodine (dnes a kedysi) a vypracujte pracu s nazvom Vianoce u nas.

Uloha je formulovana na urovni zapamatania, porozumenia, analyzy, syntezy a hodnotenia. Obsahom je rozsirujuce ucivo. Touto ulohou chceme dosiahnut u ziakov ucit sa ucit projektovo. Ziak na tuto ulohu potrebuje cas minimalne 14 dni. Ulohou chceme dosiahnut kognitivny a psychomotoricky ciel: Vytvorit vlastnu pisomnu pracu - o zvykoch a tradiciach v rodine. Ulohou ziaka je na zaklade poznania zimnych zvykov z vyucovacej hodiny a rozhovormi v rodine zhodnotit zvyky, ktore u nich prevladali, pripadne sa este dodrziavaju. Ziak ma zhrnut vysledky a vytvorit ukazku aj s pripadnou obrazovou resp. zvukovou prilohou. Tato uloha zabezpeci prepojenie s inymi predmetmi - slovensky jazyk, cudzie jazyky, animacne sluzby, hotelierstvo, odborna prax. Uloha uplatnuje zasadu primeranosti, samostatnosti a postupnosti, individualneho pristupu, aktivity a trvacnosti, prepojenie teorie a praxe, uvedomelosti. Odporucame ulohu vykonat samostatne. Praca musi byt odprezentovana pred celou triedou, kedze ziaci budu tiez hodnotitelmi. Hodnotit budeme splnenie (rozsah, obsah, obrazovy material, samostatne spracovanie textu), spravnost (textoveho materialu, vhodny vyber obrazoveho materialu, prinos prezentacia, zaujimavost) a suhrn prace (hodnotenie spoluziakmi, porozumenie teme). Maximalny pocet bodov za splnenie 40, za spravnost 50, za suhrn 10.

Časopis: 
Pedagogické rozhľady