VÝTVARNÁ KOMUNIKÁCIA A EDUKÁCIA VO VOĽNOČASOVOM VZDELÁVANÍ

Autor, Popis: 
Alena Sedláková, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Anotácia: 
Príspevok Výtvarná komunikácia a edukácia v predprimárnom a voľnočasovom vzdelávaní pojednáva o komunikácii prostredníctvom výtvarných prostriedkov a umenia. V príspevku sa nájde opis výtvarnej reči pomocou výtvarných prostriedkov pre mladší školský vek, výtvarné hry aj výtvarná činnosť pomocou reprodukcie výtvarného diela na hodinách výtvarnej výchovy. Vznikom artefaktu nekončí vývoj umeleckého diela. Nasleduje proces recepcie (prijímania) umeleckého diela, bez ktorého by umelecké dielo nemalo zmysel. Čiastočne sa zaoberá aj diagnostikou pomocou detskej kresby.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady