VÝCHOVA K ZDRAVIU V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Autor, Popis: 
Jana Vaculová, ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ
Časopis: 
Pedagogické rozhľady