VPLYV ZLÚČENIA ŠKÔL NA ICH KULTÚRU

Autor, Popis: 
Anna Hrúzova, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2009, č. 5, s. 29-30.
Anotácia: 
Príspevok prináša charakteristiku sociálnej klímy školy ako súčasti celkovej kultúry školy s orientáciou na zlúčené školy. Vyhodnotenie prieskumu niektorých prvkov kultúry v zlúčenej škole.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady